WKF: Ny nordmann i sentralt verv

Publisert 19.03.2020

Kjell Gunnar Jacobsen fikk nylig den gledelige beskjeden om at han er utnevnt som medlem av WKFs tekniske komité. Jacobsen er dermed den tredje nordmannen som påtar seg verv i WKF-komiteene.  – Norge er et lite land, men har svært god representasjon i WKF, forteller Jacobsen.

Medlemmer i WKFs Tekniske Komite utnevnes av Styret i WKF på anbefaling fra president, Antonio Espinós. Vervet er ikke tidsbegrenset. I tillegg til Jacobsen har Norge to representanter i WKFs komiteer i Robert Hamara og Gunnar Nordahl, som sitter i henholdsvis dommerkomiteen og regelverkskomiteen. Nordahl har også styreverv innen WKF/EKF.

Rådgivende organ  

Kjell Gunnar Jacobsen er nylig utnevnt som medlen av WKFs tekniske komité. Foto: Privat.

Jacobsen har gjennom mange år opparbeidet seg bred erfaring som internasjonal dommer, og har vært både seksjonsleder og leder av dommerkomiteen i karate-seksjonen her hjemme i Norge. Den erfarne dommeren innrømmer allikevel at han måtte lese seg opp på mandatet til WKFs tekniske komité når henvendelsen kom fra Espinós’ kontor.

– Den tekniske komiteen er et rådgivende organ som er involvert i stevnegjennomføringen, hvor vi skal holde et overoppsyn. Blant annet er komiteen ansvarlig for å observere coacher i løpet av VM, og anbefale sanksjoner hvor vi anser dette for å være nødvendig.

Ingen tidsbegrensning

Jacobsen forteller at han gleder seg til å ta fatt på oppgavene som medfølger vervet, og godt og tett samarbeid med hele WKF-organisasjonen.

–  Den tekniske komiteen har et tett samarbeid med alle andre komiteer i WKF-organisasjonen. Selv om man kun har ett fysisk møte årlig, da i forbindelse med VM, innebærer vervet utstrakt møtevirksomhet via videokonferanser og telefon, samt korrespondanse på mail. I tillegg er komiteen tilgjengelig for de kontinentale WKF-organisasjonene, og har møter med disse ved behov.

Kan kombineres med dommergjerningen 

Jacobsen er også svært glad for at vervet ikke medfører at han må legge dommergjerningen på is.

– Den eneste begrensningen som nå legges på meg når det gjelder dømming, er at jeg ikke kan dømme i VM, avslutter Jacobsen, som ser frem til å bidra på nok en arena i karate-verden.

 

Emne: