Tildeling av klubbstøtte 2017

Publisert 01.11.2016
Redigert 09.07.2018

Seksjonene har gjort sin tildeling av klubbtilskudd. Nedenfor finner dere en oversikt over tildelt tilskudd.

Karateseksjonens tildeling:

Klubbnavn Tiltakstype Kort beskrivelse av tiltaket Vedtak Saksnummer
Hundvåg Karateklubb Etikk og verdi Barn direkte opplæring i situasjons håndtering. 5000 KAS0030
Vikingene karateklubb Etikk og verdi Arrangere selvforsvarskurs 5 000 KAS0031
Hundvåg Karateklubb Integrering Opplæring minoriteter 5000 KAS0032
Skoger og Fjell Karateklubb Integrering Rekruttering jenter fra ungdomsmiljøet 10000 KAS0033
Hundvåg Karateklubb Kompetanseheving Opplæring instruktører, utvide dommerstaben 5000 KAS0034
Rørvik IL Karate Kompetanseheving Aktivitetslederkurs barneidrett 4 500 KAS0035
Sentrum Kampsport klubb Kompetanseheving 7 instruktører på trener 1 10 000 KAS0036
Finnsnes Karateklubb Konkurranse Deltagelse NM 12000 KAS0037
Stange Karateklubb Konkurranse DeltakelseBergen JKA cup 7000 KAS0038
Stange Karateklubb Konkurranse Deltakelse NM 8000 KAS0039
Stange Karateklubb Konkurranse Deltakelse JKA Cup 2500 KAS0040
Tromsø karateklubb Konkurranse Deltagelse Kohai cup 9 500 KAS0041
Tromsø karateklubb Konkurranse Deltakelse NM 14000 KAS0042
Tromsø karateklubb Konkurranse Deltakelse Kohai cup 10 000 KAS0043
vikingene karateklubb Konkurranse Støtte til utøvere på stevner 5000 KAS0044
Rørvik IL Karate Rekruttering Plakater, flyers, annonsering 6 000 KAS0045
Vikingene karateklubb Rekruttering Treninger i gymmen på barn /ungdoms skoler. 2 000 KAS0046
Bærum Kampsport Rekruttering Annonsering 6 000 KAS0047
Bærum Kampsport Treningssamling 5-års jubileum 2 500 KAS0048
Egersund Kyokushin Karateklubb Treningssamling Vinterleir 2 500 KAS0049
Lura Karateklubb Treningssamling Treningssamling med gradering 10 000 KAS0050
Lura Karateklubb Treningssamling Fellestur 1 til Bergen i forbindelse med konkurranse 8 000 KAS0051
Lura Karateklubb Treningssamling Fellestur 2 til Bergen i forbindelse med konkurranse 5 000 KAS0052
Rana Karateklubb Treningssamling Summer Camp Nesna 10 000 KAS0053
Rørvik IL Karate Treningssamling Treningssamling, lokalt stevne og sosial aktivitet. 3 000 KAS0054
Sakura Karate Klubb Treningssamling Sommerleir i juni 5 000 KAS0055
Sentrum Kampsport Klubb Treningssamling Trening for barn/ungdom i.f.m. Combat Challenge, 2 500 KAS0056
Stange Karateklubb Treningssamling Arrangere JKA cup 6 000 KAS0057
Stange Karateklubb Treningssamling Treningshelg og gradering 4 000 KAS0058
Stavanger Karate Klubb Treningssamling Treningsleiren kun for jenter 10 000 KAS0059
Vikingene karateklubb Treningssamling Trening/graderingssamling, 4 500 KAS0060
 SUM karate 199500

Jujutsuseksjonens tildeling:

Klubbnavn Tiltakstype Kort beskrivelse av tiltaket Vedtak Saksnummer
Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb Rekruttering Flyere/plakater, facebookannonser. 5 500 JUS0030
Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb Kompetanseheving 1) Treningssamlini
2)  Intern workshop
3 500 JUS0031
Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb Intergrering Selvforsvarskurs for jenter 2 500 JUS0032
Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubb rekruttering Promoteringsvideo 5 500 JUS0033
Oslo Ju Jitsu Klubb Treningssamling Treningssamling med Alain Sailly 2 500 JUS0035
Risør Ju Jutsu Klubb Treningssamling Budoleir 6 500 JUS0036
SUM Jujutsu 26 000

 

Fleridrettseksjonens tildeling:

Klubbnavn Tiltakstype Kort beskrivelse av tiltaket  Vedtak  Saksnummer 
Aikido        
Harstad Aikidoklubb Treningssamling Gradering 5 477 FIS0030
Haugesund Aikido Klubb Rekruttering Åpen dojo 1 3 000 FIS0031
Haugesund Aikido Klubb Rekruttering Åpen dojo 2 3 000 FIS0032
Haugesund Aikido Klubb Treningssamling Regional Junior Aikido Festival 3 089 FIS0033
Haugesund Aikido Klubb Treningssamling 10 års jubileum – Vestlandet Aikido Festival 6 177 FIS0034
Oslo Aikido Klubb Rekruttering Åpen dojo 5 000 FIS0035
Oslo Aikido Klubb Rekruttering Stand og oppvisning Desucon 9 000 FIS0036
Oslo Aikido Klubb Treningssamling Treningssamling 1 4 942 FIS0037
Oslo Aikido Klubb Treningssamling Treningssamling 2 5 559 FIS0038
Romerike aikidoklubb Rekruttering Facebook annonsering 1 500 FIS0039
Romerike aikidoklubb Rekruttering Rekrutteringdag    710 FIS0040
Romerike aikidoklubb Treningssamling Treningssamling med ekstern instruktør 1 852 FIS0041
Stavanger JuShinKan Aikido Rekruttering Åpen dojo 1 000 FIS0042
Stavanger JuShinKan Aikido Rekruttering Intro til aikido for VGS 1 000 FIS0043
Stavanger JuShinKan Aikido Rekruttering Rekruttering på Grenseløs møteplass    800 FIS0044
Stavanger JuShinKan Aikido Treningssamling Seminar 3 089 FIS0045
Stavanger JuShinKan Aikido Treningssamling Regional Junior Aikido Festival i Haugesund 2 471 FIS0046
Stavanger JuShinKan Aikido Treningssamling Regional Junior Aikido Festival 3 089 FIS0047
Stavanger JuShinKan Aikido Treningssamling Jubileumsseminar JuShinKan 10 år 6 177 FIS0048
Stavanger JuShinKan Aikido Treningssamling Treningsseminar 1 3 089 FIS0049
Stavanger JuShinKan Aikido Treningssamling Treningsseminar 2 3 089 FIS0050
Stavanger JuShinKan Aikido – avd. Kr. Sand Rekruttering Oppstartshjelp til satellittklubb 8 000 FIS0051
Stavanger JuShinKan Aikido – avd. Kr. Sand Treningssamling Treningshelg i nystartet klubb i Kr.sand 1 852 FIS0052
Stavanger JuShinKan Aikido – avd. Kr. Sand Treningssamling Treningshelg i nystartet klubb i Kr.sand 1 852 FIS0053
Stavanger JuShinkan Aikido – avd. Bergen BSI Aikido Treningssamling Treningsleri 1 2 471 FIS0054
Stavanger JuShinkan Aikido – avd. Bergen BSI Aikido Treningssamling Treningsleir 2    927 FIS0055
Sunyata Aikido Dojo Heggedal Treningssamling Treningsseminar 3 706 FIS0056
Sunyata Aikido Dojo Heggedal Treningssamling Treningleir 1    187 FIS0057
Sunyata Aikido Dojo Heggedal Treningssamling Treningleir 2    988 FIS0058
         
Capoeira        
Afrobrasiliansk kultur og capoeira klubb Treningssamling Vinterworkshop 3 632 FIS0059
Grupo Uniao na Capoeira Trondheim Treningssamling Nasjonal Vårroda 8 277 FIS0060
OSI Capoeira Treningssamling Nasjonal treningssamling 6 486 FIS0061
OSI Capoeira Treningssamling Graderingsarrangement «Batizado» 6 177 FIS0062
Sentrum Capoeira Klubb Treningssamling Gradering 13 589 FIS0063
         
Kendo        
Bergen Kendoklubb Rekruttering Oppvisning 1    800 FIS0064
Bergen kendoklubb Rekruttering Oppvisning 2 1 300 FIS0065
Bergen Kendoklubb Rekruttering Oppvisning 3 1 300 FIS0066
Bergen Kendoklubb Treningssamling Treningssamling / stevne 6 177 FIS0067
Bergen Kendoklubb Treningssamling Gradering 1 1 884 FIS0068
Bergen Kendoklubb Treningssamling Gradering 2 1 884 FIS0069
Kristiansand Kendo Klubb Treningssamling  Årlig sommerleir og høstleir 6 177 FIS0070
OSI Kendo Rekruttering Rekrutteringsplakater    500 FIS0071
OSLO KENDO KLUBB Rekruttering Introduksjonskurs 1 700 FIS0072
OSLO KENDO KLUBB Rekruttering Stands/lynkurs/oppvisninger på Desucon 2 750 FIS0073
         
Wushu        
Bergen Wushuklubb Konkurranse Wushu Bergen Open 2 008 FIS0074
bergen wushuklubb Treningssamling Sommerleir 9 266 FIS0075
         
    Oppsummering per idrett    
    Sum Aikido 93 093  
    Sum Capoeira 38 161  
    Sum Kendo 24 472  
    Sum Wushu  11 274  
         
    Sum tildelt 167 000