Tildeling av klubbstøtte 2019

Publisert 26.11.2019
Redigert 12.01.2022

Seksjonene har gjort sin tildeling av klubbtilskudd. Nedenfor finner dere en oversikt over tildelt tilskudd.

Karateseksjonens tildeling:

Fullkontaktkomitéen:

Klubbnavn Tiltakstype Kort beskrivelse av tiltaket Vedtatt Saksnummer
Tromsø karateklubb Konkurranse Kyokushin Open 7 500 KAS0090

Sum Fullkontakt: 7 500,-

Shotokankomitéen:

Klubbnavn Tiltakstype Kort beskrivelse av tiltaket Vedtatt Saksnummer
Fjell karateklubb Kompetanseheving Trenerkurs 10 000 KAS0091
Fjell karateklubb Rekruttering Materiell og mat til stand 3 000 KAS0092
Fjell karateklubb Sosialt Mat til sosialt arrangement 3 000 KAS0093
Bjørgvin karateklubb Kompetanseheving Trenerkurs 2 500 KAS0094
Bjørgvin karateklubb Kompetanseheving Dommerkurs 10 000 KAS0095
Bjørgvin karateklubb Kompetanseheving Trenerkurs 7 500 KAS0096
Lyderhorn karateklubb Rekruttering Materiell og annonser 7 500 KAS0097
Lyderhorn karateklubb Treningssamling Leir samarrangert med Fusa 3 000 KAS0098
Fusa Karateklubb Treningssamling Leir sammen Lyderhorn 7 500 KAS0099
Åsane Karateklubb Kompetanseheving Trenerkurs 10 000 KAS0100

Sum Shotokan: 64 000,-

WKF-komitéen:

Klubbnavn Tiltakstype Kort beskrivelse av tiltaket Vedtatt Saksnummer
Vestnes Varfjell IL Kampsport Kompetanseheving Kurs i sportdata 5 075 KAS0101
Vestnes Varfjell IL Kampsport Kompetanseheving Dommerworkshop/kurs 4 005 KAS0102
Sarpsborg karateklubb Integrering Treningsparti for funksjonsnedsatte 5 000 KAS0103
Sarpsborg karateklubb Konkurranse NM deltagelse 7 500 KAS0104
Oslo Kampsportklubb Treningssamling Holdningsskapende samlinger 7 500 KAS0105
Sentrum Kampsportklubb Rekruttering Annonsering og materiell 3 000 KAS0106
Sentrum Kampsportklubb Kompetanseheving Trener 1 5 000 KAS0107

Sum WKF: 37 080,-

Jujutsuseksjonens tildeling:

Klubbnavn Tiltakstype Kort beskrivelse av tiltaket Vedtatt Saksnummer
Oslo kampsportklubb Kompetanseheving Trenerkurs 10 000 JUS0043
Oslo kampsportklubb Integrering Dekning av kostnader ifm økonomiske barrierer 5 000 JUS0044

Sum Jujutsu: 15 000,-

Fleridrettseksjonens tildeling:

Klubbnavn Tiltakstype Kort beskrivelse av tiltaket Vedtatt Saksnummer
Aikido        
Stavanger JuShinKan
Treningssamling Treningsleir (helg) med Fransk Sensei i Oslo 6 000 FIS0093
Stavanger JuShinKan
Treningssamling Treningsleir (helg) med Japansk Sensei i Oslo 7 000 FIS0094
Stavanger JuShinKan
Rekruttering Miljøsøndag samler mange frivillige organisasjoner 3 000 FIS0095
Oslo Aikido Klubb Treningssamling Treningssamling med Matti Joensuu 7 500 FIS0096
Oslo Aikido Klubb Treningssamling Seminar med Kuribayashi sensei 2020 7 500 FIS0097
Bergen Aikidoklubb Sosialt Jul- og sommer-avslutning med gradering for barn 2 400 FIS0098
Bergen Aikidoklubb Treningssamling Vestlandet Aikidofestival i april 2020 3 000 FIS0099
    Oppsummering per idrett    
    Sum Aikido 36 400
 
    Sum Capoeira 0  
    Sum Kendo 0  
    Sum Wushu 0  

Taekwondo WT:

Klubbnavn Tiltakstype Kort beskrivelse av tiltaket Vedtatt Saksnummer
Bergstaden Taekwondoklubb Integrering Barn og unge fra økonomisk vanskeligstilte familier 5 000
Bergstaden Taekwondoklubb Kompetanseheving Trenerkurs 10 000 KAS0102
Bergstaden Taekwondoklubb Treningssamling Samling med João Correia fra Portugal 7 500 KAS0103
Oslo Taekwondo Klubb Treningssamling Steven Jennings, og Sarah Jennings 5 000 KAS0104
Oslo Taekwondo Klubb Treningssamling Kursholder blir grandmaster Paulo Martins 5 000 KAS0105
Oslo Taekwondo Klubb Treningssamling Inspirasjonssamling for mønsterutøvere eller utøvere 2 500 KAS0106
Ski Taekwondo klubb Sosialt Ungdomssamlinger for å redusere frafall 3 000 KAS0107

Sum Taekwondo WT: 35 500,-