– Ta antidoping-arbeidet på alvor

Publisert 30.09.2019
Redigert 04.10.2019

Norges Kampsportforbund er Rent Særforbund. Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre at hele organisasjonen kjenner til reglene om antidoping. – Norges Kampsportforbund oppfordrer alle våre medlemsklubber og utøvere til å ta antidoping-arbeidet på alvor. Dette innebærer å registrere seg som Ren Utøver, at klubbene registrerer seg som Rent Idrettslag, og at man trener på et senter registrert som Rent Senter, sier Dag Jacobsen, Sportssjef i Norges Kampsportforbund.

Norges Kampsportforbund skal også vise tydelige holdninger til doping og verdiarbeid gjennom konkrete handlinger og tiltak.

– Hvert år gjør forbundet i samarbeid med Antidoping Norge en revidering av tiltakene. For at forbundet skal kunne beholde statusen som Rent Særforbund er vi helt avhengig av at utøvere, trenere, ledere og tillitsvalgte i forbundet på alle nivåe er med å støtte oppunder antidopingarbeidet ved å ta ansvar for at avtalte handlinger blir gjennomført, forteller Jacobsen

Oversikt over tiltak:

Ren Utøver:

Alle trenere, støttepersonell og utøvere på landslag, rekrutteringslag og for de som er under kontrollert utvikling skal vært tredje år gjennomgå Ren Utøver. Innenfor Antidoping kommer det stadig nye endringer og det kommer hele tiden nye personer slik at man må  regelmessig gjennomgå Ren Utøver. Ellers oppfordrer vi at alle over 12 år tar  Ren Utøver.

Alle styrer, og tillitsvalgte på alle nivåer skal gjøre seg kjent med forbundets antidopingarbeid og de oppfordres til å ta Ren Utøver. Informasjon om forbundets antidopingarbeid finner du HER

Rent Idrettslag:

Klubber som skal arrangere nasjonale eller regionale konkurranser skal være Rene idrettslag. Det å bli sertifisert som Rent Idrettslag er ikke mye arbeid for klubben. Det er et enkelt E-læringsprogram. Vi oppfordre at alle klubber blir Rent Idrettslag. Du finner informasjon om Rent Idrettslag HER

Rent Senter:

Forbundet oppfordrer at alle som er på landslag, rekrutteringslag eller som er under kontrollert utvikling trener på Rent Senter hvis de skal trene på et treningssenter. Rent Senter betyr at sentrert har et forebyggende antidopingprogram på kompetanseheving, informasjon og muligheter for dopingkontroll.  Her er det oversikt over alle treningssentre som har status som Rent Senter

Gjør deg kjent med beredskapsplanen

Kampsportforbundet har også en beredskapsplan for dopingsaker som er et verktøy og en plan som trer i kraft ved dopingsaker hos en utøver, trener eller en annen person som er knyttet kampsportforbundet.

– Alle landslagstrenere, landslagsutøvere, medisinsk støtteperson og administrasjonen skal kjenne til beredskapsplanen. Det er også viktig at alle styrer og tillitsvalgte kjenner til beredskapsplanen, avslutter Jacobsen.

 Beredskapsplanen kan leses i sin helhet her.