Spørreundersøkelse om paraidrett: Frist 25. januar

Publisert 18.01.2022
Redigert 11.01.2024

Norges Kampsportforbund har utarbeidet en ny spørreundersøkelse om paraidrett, og oppfordrer alle våre medlemsklubber til å gjennomføre denne. Svarfrist er 25. januar.

Den oppdaterte spørreundersøkelsen handler om paraidrett i klubber tilknyttet Norges Kampsportforbund. Undersøkelsen bygger på likende undersøkelser kampsportforbundet har sendt ut tidligere år og rapporten «Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser» (Oslo Economics, 2020). Les rapporten i sin helhet her.

I studiens forord skriver Oslo Economics:
Andelen mennesker med funksjonsnedsettelser som driver med organisert idrett er lavere enn i befolkningen ellers. Tidligere studier har gitt oss informasjon om barrierer for deltakelse, men lite kunnskap om hva mennesker med funksjonsnedsettelser har behov for av aktivitetstilbud, informasjon og oppfølging for å at de skal velge å delta i organisert idrett. Kunnskapen om hva den organiserte idretten kan gjøre for å sikre økt rekruttering og mindre frafall i denne målgruppen er derfor mangelfull. 

Du kan lese mer informasjon om kampsport for parautøvere på vår informasjonsside.

Internasjonal etterspørsel

Denne studien sammenfaller også med at de internasjonale særforbundene World Taekwondo (WT) og World Karate Federation (WKF) er opptatt av å sikre informasjon om sine medlemsnasjoners tilrettelegging for parautøvere.

– Taekwondo har i år utvidet antallet grener i de paralympiske leker. Derfor er det av stor interesse å kartlegge para-tilbudet blant våre medlemsklubber, sier Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportforbund.

Kampsportforbundet ved utviklingskonsulent, Ingrid Botslangen Frantzen, har i den anledning utarbeidet en spørreundersøkelse som vil hjelpe oss med å belyse utfordringer og tiltak som kan gjøres for parautøvere innen kampsport.

Undersøkelsen vil ta i underkant av 10 minutter og vil være en viktig kartlegging av klubbenes aktivitetstilbud rettet mot de med funksjonsnedsettelser.

Besvar undersøkelsen her.