Paraidrett

Hva mener norsk idrett med en funksjonsnedsettelse?

NIF har 4 målgrupper innen paraidrett

 • Bevegelsesnedsettelse
 • Synsnedsettelse
 • Hørselsnedsettelse
 • Utviklingshemming

I tillegg ønsker Kampsportforbundet å ivareta de som har skjulte funksjonsnedsettelser i vårt arbeid. Det omfatter ulike diagnoser som er i slektskap med ADHD, autisme etc.

Klubber med paraidrett-tilbud

(samordnet rapportering 2020)

Gjennom idrettens årlige rapportering fikk alle klubbene muligheten til å bli synlig i følgende oversikt som viser hvilke klubber som har et tilbud for parautøvere samt kontaktinformasjon til klubben.

Oversikt over klubber som har tilbud for parautøvere/ekstra tilrettelegging (oppdatert januar 2022)

Dersom du ikke finner klubber i ditt nærmiljø, eller at klubben din ønsker å stå på denne listen kontakt administrasjonen i Norges Kampsportforbund.

Alle som arbeider med parautøvere (uavhengig av alder på utøver) må fremvise politiattest. Det er klubben sitt ansvar å sikre at alle trenere har dette i orden.

Utdanningstilbud

Norges Idrettsforbund har utviklet et par e-læringskurs som er inkludert i trenerløypa. Klikk på linkene under for å gå til kursene

Kampsportforbundet arrangerer fagwebinar med ulike temaer. Paraidrett og tilrettelegging for utøvere med skjulte funksjonsnedsettelser har vært og vil være tema for noen av disse. Følg med i kurskalenderen vår på kampsport.no.

 

Klassifisering

Klassifisering er en måte å gjøre konkurranser for mennesker med funksjonsnedsettelse så rettferdige som mulig.

Nasjonalt

I Norge har vi ikke et godkjent regelverk for parautøvere i Kampsport grunnet få eller ingen utøvere.

Internasjonalt

For å konkurrere internasjonalt må parautøvere klassifiseres / godkjenne sin funksjonsnedsetting. Dette gjøres av Norges Idrettsforbund der man følger de internasjonale klassifiseringene / IPCs klassifiseringskode.
Formålet med nasjonal klassifisering er å avgjøre om en utøver har én av ti godkjente funksjonsnedsettelser og oppfyller kravet til minste funksjonsnedsettelse i den gjeldende idretten.

Minimumsalder for nasjonal klassifisering er fylte 12 år.

Dersom utøver skal delta internasjonalt er det særforbundet som har ansvar for melde opp til internasjonal klassifisering (som alltid overstyrer nasjonal klassifisering). Kontakt Dag Jacobsen for mer informasjon om klassifisering i Kampsport.
De ti godkjente funksjonsnedsettelsene er

 • Nedsatt synsfunksjon
 • Intellektuell funksjonsnedsettelse
 • Benlengdeforskjell
 • Redusert bevegelsesutslag
 • Kortvoksthet
 • Redusert muskelkraft
 • Manglende kroppsdel
 • Hypertoni (CP)
 • Ataksi (CP, hjerneslag, MS)
 • Ateose (CP, hjerneskade, slag)

 

Paraidrettkonsulent i idrettskretsene

Idrettskretsenes paraidrett-konsulenter er tilgjengelige for klubbene i Kampsportforbundet. Kontaktinformasjon finner du her.

paraidrett.no finner du også informasjon om det samlede tilbudet norsk idrett har for parautøvere.

Kampsportforbundet samarbeider med andre kampidrettsforbund på flere områder. Dersom du ikke finner en kampsportklubb i ditt område, anbefaler vi deg å kontakte våre naboforbund for å høre om de har et tilbud som kan passe for deg: