Spillemidler til utstyr 2019

Publisert 09.02.2020
Redigert 12.01.2022

Det er nå klart for en ny søknadsrunde om «Spillemidler til utstyr».  Alle idrettslag og særidrettsgrupper tilknyttet NIF kan søke. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2019 (med fakturadato i 2019), og søknadsfristen er 4. mars 2020.

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist.

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finner du på NIFs nettsider.

Godkjent utstyr

Dette er godkjent utstyr for Norges Kampsportforbund:

 • Matter/teppe/madrass
 • Pads/puter/sekker/dukker o.l. til slag, spark og kast
 • Treningsvåpen/treningsredskap/instrument
 • Speilvegg

Veilederen finner du også her.

Praktisk info

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppen sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Idrettsskolene søker via sin idrettskrets. Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

 • Man benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.
 • Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?».
 • Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:
  • Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.
  • Idrettsskoler: Leder og Org.ansvarlig KL/BL
 • Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener.
 • Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. Dette er nytt i år.
 • Idrettsskolene retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskrets, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet.
 • Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no
 • Åpningstider for Idrettens Support er hverdager 0800-2000.