Skriftlig ting og seksjonsmøter – hva betyr dette for klubbene?

Publisert 04.11.2020

Forbundsting 2020, del 1, avholdes 6. desember. 5. desember avholdes seksjonsmøter. Påmeldingsfrist er 18. november. Forrige uke ble det avholdt webinar for å informere klubber om hvordan det skriftlige forbundstinget og seksjonsmøtene skal gjennomføres. 

Som tidligere opplyst er det kommende forbundstinget og seksjonsmøter delt i to, hvorav saker vedrørende fortid behandles 5.-6. desember ved skriftlig møte. Alle forbundets klubber oppfordres til å melde seg på innen fristen 18. november.

Innkalling til Forbundstinget med ytterligere informasjon finnes her.

Praktisk gjennomføring

Da det er første gang forbundstinget og seksjonsmøtene gjennomføres skriftlig, ble det forrige uke gjennomført et kort webinar for å gi klubber informasjon om hvordan møtene vil foregå. Gjennom webinaret fikk klubbene en gjennomgang av sakene som behandles på tinget, samt praktisk gjennomføring. Webinaret kan sees i sin helhet nederst i denne saken.

Det skriftlige forbundstinget gjennomføres som en skriftlig e-post korrespondanse, hvor avstemming er åpen for de som er påmeldte representanter for klubbene. Det kan avgis stemme i de enkelte sakene, samlet eller pr. sak. Prosessen pågår f.o.m. utsendelsen av saksdokumentene, senest to uker før tinget, til utløp av fristdatoen for stemmegivning. Fristdatoen er kl. 24:00 hhv. 5. desember (seksjonsmøtene) og 6. desember (forbundstinget).

Opptelling av stemmer skjer neste dag, og referat publiseres. Det er den valgte dirigenten og protokollfører som kvalitetssikrer opptellingen av stemmene. Representantene kan selv velge når de vil avgi sin stemme pr. e-post, såfremt det gjøres innen fristen.

Åpner for spørsmål

Det kan naturligvis også stilles spørsmål til tingdokumentene i hele ovennevnte periode.

– Vi er glade for å kunne ønske velkommen til forbundets første skriftlige ting. Vi håper på god deltakelse og engasjement fra klubbene, som nå kan delta uten økonomisk belastning, og uten smitterisiko for tillitsvalgte. Om man fortsatt sitter med spørsmål rundt den praktiske gjennomføringen av tinget etter å ha sett opptaket av webinaret som nylig ble avholdt, kan man sende inn disse til post@kampsport.no, sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.