Forbundsting deles i to

Publisert 14.09.2020
Redigert 15.09.2020

Forbundsstyret har vedtatt at seksjonsmøter/ting avholdes i to deler, hvorav saker vedrørende fortid behandles 5.-6.desember ved skriftlig møte. 

På forbundsstyremøtet avholdt 7.-8. september vurderte styret hvordan seksjonsmøter/forbundsting bør avholdes. Forbundstinget var planlagt avholdt i juni 2020, men måtte utsettes på grunn av koronasituasjonen

Styret vedtok å dele seksjonsmøter/ting i to deler, der den lovpålagte delen som omhandler saker vedrørende fortid behandles skriftlig før utgangen av 2020. Blant sakene er avleggelse av årsregnskap og styrenes beretning.

Styret informerer med dette også om at de vurderer å avholde skriftlige seksjonsmøter/ting i 2021, og ber klubbene om tilbakemelding på om de har noen innsigelser mot å gjennomføre disse skriftlig.

Vil tilskrives i god tid

Andre del, som inneholder de øvrige sakene, vil behandles snarest mulig i 2021 ved fysisk møte, digitalt eller en kombinasjonsløsning. I denne delen vil valg gjennomføres og andre fremtidsrettede saker vedtas. Endelig dato for del to er ikke satt.

Alle medlemsklubber i Norges Kampsportforbund vil tilskrives i god tid før 5.-6. desember.