Samordna rapportering: Utsatt frist for WT- og karateklubber

Publisert 30.04.2021
Redigert 07.05.2021

Grunnet en feil i forbindelse med årets samordna rapportering er det besluttet at WT- og karateklubber får utsatt frist for å gjennomføre rapporteringen. Ny frist for rapportering er 16. mai.

Kampsportforbundet har fått godkjent nye grener under taekwondo-WT og karate for å skille ut konkurranseutøvere i mønster/kata og kamp/kumite. I forbindelse med åpningen av samordnet rapportering har gammel gren blitt fjernet, og de to nye lagt til. Dette har vist seg å være en feil etter en misforståelse med idrettsforbundet, og vi beklager dette på det sterkeste. Som en følge av feilen er vi nå avhengige av at rapporteringen justeres for deres klubb. 

Klubben må derfor inn i rapporteringen og legge til tall på taekwondoWT/karate som gren. Her skal alle aktive som ikke er konkurranseutøvere rapporteres. I mønster/kata og kamp/kumite skal kun konkurranseutøverne som driver disse aktivitetene rapporteres. Dersom grenen ikke er opprettet kan man legge til denne selv, eller ta kontakt med idrettsforbundets tekniske support.

Konkurranseutøvere på jr. og sr. nivå bør registreres uavhengig av om de deltar lokalt eller internasjonalt eller et sted i mellom dette. Det er klubbens egen vurdering som legges til grunn, men som et råd på veien kan det sies at det bør vektes mer deltakelse dersom en utøver kun deltar lokalt enn om vedkommende også deltar f.eks. nasjonalt. Deltakelse kan være både innen egen stilart og på NKFs stevner.

Ny frist: 16. mai

Vi beklager ubeleiligheten dette medfører, og har på grunn av dette utsatt fristen for rapportering for deres klubb i samråd med idrettsforbundet. Ny frist er rapportering innen søndag 16. mai 2021 kl. 23:59. 

Eventuelle spørsmål i forbindelse med rapporteringen må avklares innen fredag 14. mai kl. 15:00. Kampsportforbundet har ikke tilgang til å utføre endringer i løsningen på klubbenes vegne. Spørsmål kan rettes til Kampsportforbundet ved post@kampsport.no eller telefon 98205267. Tekniske spørsmål til løsningen rettes support@idrettsforbundet.no eller telefon 21029000.

Bruksanvisning for justeringen:

  1. Logg inn i rapporteringsløsningen KlubbAdmin. Velg «Søknad og rapportering».

 

2. Velg «Aktive medlemmer»

3. Her ligger det Karate/Taekwondo WT som en gren uten rapporterte tall, samt Kata/Mønster og Kumite/Kamp med forhåndsutfylte medlemmer.

4. Det skal rapporteres «vanlige» aktive medlemmer på «hovedgrenen». Eventuelle konkurranseutøvere trekkes fra på hovedgren og legges til i aktuell konkurransegren. Et medlem som konkurrerer begge grener rapporteres begge steder.

5. Lagre og fortsett, gjør evt. andre tillegg og endringer dersom rapporteringen ikke allerede er fullført.