Oppdatert informasjon om samordnet rapportering

Publisert 08.04.2020

Norges Kampsportforbund gjør oppmerksom på at tall for alle klubber nå er lagt inn i årets samordnede rapportering. Det er også sendt ut mail til alle klubber vedrørende dette.

Tallene vi har lagt inn for klubben finner dere i Medlemsportalen, under medlemsstatistikk i funksjonsmenyen.

Tallene som skal rapporteres er alle som har betalt medlemskontingent i 2019. Klubbene må logge dere inn i KlubbAdmin med deres minidrett-profil for å gjennomføre resten av rapporteringen. Dette inkluderer blant annet:

  • Besvare spørsmål i forbindelse med rapporteringen (frist 30. april)
  • Oppdatering av styret og opplasting av årsmøteprotokoll (frist 15. juni)
  • Momskompensasjon (frist 15. august)

Vær oppmerksom på forskjellige frister

Vi gjør oppmerksom på at de ulike rapporteringene og søknadene har ulik frist. Selv om fristen for årsmøte er utsatt må samordnet rapportering (rapportering av medlemstall, aktivitetstall og besvaring av et utvalg av spørsmål) gjennomføres innen fristen 30. april. Opplasting av årsmøteprotokoll kan derimot gjøres på senere tidspunkt.

Lurer du på noe?

Dersom du har spørsmål knyttet til innlogging og tilgang til systemet, ber vi deg kontakte NIF-support:

  • E-post: support@idrettsforbundet.no
  • Telefon: 21029090