Samarbeid med Redd Barna

Publisert 21.04.2021

Fem særforbund inngår nå samarbeidsavtaler med Redd Barna for å gjøre barn og unge trygge på trening. Ett av disse er Norges Kampsportforbund.

I samarbeid med Redd Barna har forbundene utviklet kurset «Trygg på trening med Redd Barna», som etter planen skal tas i bruk i lokale klubber og idrettslag over hele landet. Som en del av kurset skal klubbene få tilgang på retningslinjer og beredskapsplaner som skal brukes for å forebygge og avdekke overgrep.

— Vi vet at trygge voksne skaper trygge barn. Kurset skal gi trenere og frivillige kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

På listen over særforbund som slutter seg til samarbeidet står Norges Friidrettsforbund, Norges Rytterforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Basketballforbund og Norges Tennisforbund.

Idretten har et ansvar

Rundt 93 prosent av alle barn og unge i Norge har vært innom organisert idrett i løpet av oppveksten, ifølge tall fra Ungdata. Lange mener at idretten har et spesielt ansvar for å forebygge overgrep mot barn fordi det er en stor og viktig oppvekstarena.

— Seksuelle overgrep mot barn kan skje på alle arenaer hvor barn er. Vi vet at idretten er en arena hvor voksne som har makt og tillit kan misbruke denne posisjonen til å begå overgrep mot barn. Derfor er det utrolig viktig å ha gode og tydelige rutiner for å unngå at personer som tidligere er siktet, mistenkt eller dømt for overgrep mot barn kan komme i posisjon til å gjøre det igjen, sier Lange.

Ragnfrid Llano er styremedlem i Norges Friidrettsforbund som årlig tilrettelegger for idrettsaktiviteter for tusenvis av barn og unge. Hun er tydelig på at forbundet vil sette arbeidet med forebygging av overgrep høyt på agendaen i tiden framover.

— Alle barn som er en del av norsk friidrett har vi et ansvar for å ta vare på. Dessverre så er det slik at seksuelle overgrep har skjedd i norsk idrett, og fremdeles skjer, og vi vil bidra til å få en stopp på dette. Gjennom Redd Barna får vi nå økt kompetansetilbudet til klubbene slik at de blir enda mer rustet til å skape en trygg og inkluderende arena for barn på trening, sier Llano.