Trygg på trening – samarbeid med Redd Barna

Publisert 18.12.2020

Norsk idrett inngikk tidligere i år et samarbeid med Redd Barna med et ønske om å gjøre barn og unge i idretten trygge på trening. Målet er å gjøre de voksne oppmerksomme på hvordan de kan forebygge og avdekke seksuell trakassering og overgrep mot barn. Norges Kampsportforbund har nå inngått en egen avtale med Redd Barna for å skreddersy kursinnhold til våre klubber. 

Redd Barna har utviklet verktøyet «Trygg på trening» som skal gi de voksne kunnskap om hva de skal og bør se etter for å forebygge og avdekke mulige overgrep mot barn.

«Trygg på trening» er et kursopplegg som kan brukes av klubbene. Kurset gir trenere og frivillige i klubben økt kunnskap om seksuelle overgrep mot barn slik at de vet hva de skal gjøre om de er bekymret.

Du kan lese mer om samarbeidet mellom Redd Barna og norsk idrett på NIF på sine nettsider.

Viktig steg

Norges Kampsportforbund har nå også inngå et formelt samarbeid med Redd Barna for å lage et kampsport-tilpasset kurs.

– Samarbeidet med Redd Barna er et viktig steg i vårt arbeid med å sette seksuell trakassering og overgrep mot barn på dagsorden, forteller Kristiane Utheim Brown, utviklingskonsulent i Norges Kampsportforbund.

Hittil er tre møter med Redd Barna avholdt. Norges Kampsportforbund har også etablert en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra administrasjonen med trener- og ledererfaringer, samt en trenerutvikler med erfaringer på området fra annet særforbund.

– På et lengre arbeidsmøte tidligere denne måneden gikk gruppen igjennom «Trygg på trening»-kurset, og diskuterte hvordan innholdet, som blant annet består av en rekke dilemma-kort som skal generere refleksjon og diskusjon om tema, kan tilpasses kampsportklubbene. Vi ønsker at innholdet skal være relevant for alle våre medlemsklubber, og det derfor viktig at situasjonene som løftes frem er gjenkjennelige i våre miljøer, sier Utheim Brown.

Videre fremdrift

Norges Kampsportforbund ser frem til det videre samarbeidet med Redd Barna, og tar sikte på å kunne tilby kurset til klubbene i løpet av 1. kvartal i 2021.

– Vi vet at våre klubber tar arbeidet med forebygging og håndtering av seksuell trakassering og overgrep på alvor, og at det er et stort ønske der ute om relevant og lett tilgjengelig læringsmateriell. Arbeidet vil derfor bli prioritert fremover, og vi gleder oss til å kunne tilby kurset til alle våre klubber så snart som mulig, avslutter Utheim Brown.

PS! Om du ønsker faglig påfyll på dette området allerede nå anbefaler vi å ta vårt e-kurs “Grensesetting i trener-utøver-relasjon”, som ble lansert for noen år tilbake.