Påsken er tid for kos – ta Trenerattesten!

Publisert 03.04.2023

Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Innen juni 2023 må alle ha gjennomført Trenerattesten.

– Dessverre viser oversikten at mange klubber ikke har tatt Trenerattesten, sier sportssjef Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund. Dette kan klubbene selv undersøke (se under om verifisering).

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener.

Trenerattesten består av tre kategorier:

-Barn opptil 12 år
-Ungdommer 13-19 år
-Voksne pluss 20 år

Trenerattesten kan gjennomføres digitalt, og når attesten er fullført, vises kompetansen på den enkeltes idretts-CV. Treneren får også tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges fremste trenere og utøvere.

Trenere for barn må ta Trenerattesten for barn. Hvis du trener barn og ungdommer må du ta Trenerattesten for barn og ungdom. Er du trener for alle alderstrinn må du ta alle tre attester. 

Må verifiseres av klubbene

Via trener.nif.no kan idrettslaget følge opp trenerattesten, og definere hvem som er aktive trenerne i idrettslaget. Informasjonen som behandles av idrettslaget vil bli synlig for både særkrets/ region og særforbund, slik at disse organisasjonene vet hvor mange aktive trenere vi har innenfor hver idrett, status på trenerattesten og mulighet for å tilby utvidet utdanning til trenerne.

For å verifisere trenere som har gjennomført trenerattesten må du logge deg inn på trener.nif.no (samme brukernavn og passord som du har i Min Idrett)

Disse rollene gir deg tilgang (har du ikke tilgang, kontakt leder i ditt idrettslag som kan gi deg en rolle med tilgang): Leder, Nestleder, Daglig leder, Adm.leder (ansatt), Ansvarlig politiattest, Medlemsansvarlig, Org.ansvarlig KL.

Når du har logget deg inn vil du få anledning til å administrere trenere som har søkt tilknytning til din klubb. Du kan lese mer om både trenerattesten og administreringen av trenerrollen trener.nif.no  her:

Viktig motivasjonsfaktor

– Det er veldig bra at NIF tar ansvar for at det blir innført krav til kompetanse. Vi i Norges Kampsportforbund håper at dette pålegget kan være en motivasjonsfaktor til at flere tar trenerlises. Innenfor NIF er det nesten 70.000 trenere som ikke har trenerlisens. I Norges Kampsportforbund mangler 40 prosent av klubbene trenere med trenerlisen, sier sportssjef Dag Jacobsen 

– Treneren er en av de viktigste rollene i klubben hvis klubben skal ha utvikling og fremgang, påpeker Jacobsen.

– Vi ser i dag at hele idrettsverden er i utvikling. Det kommer stadig nye idrettstilbud, noe som forutsetter at klubbene må være opptatt av utvikling og kompetanseheving – også når det gjelder trenere. Husk at alle talenter med ambisjoner skal være under utvikling klubben i mange år. Da er det viktig at klubbene har trenere med riktig trenerkompetanse, avslutter Jacobsen.

Meld deg på trenerkurs her