Retningslinjer for kampsport-trening i korona-perioden

Publisert 01.05.2020
Redigert 08.05.2020

Norges Idrettsforbund har 7. mai oppdatert sine retningslinjer for organisert idrettsaktivitet, som skal etterfølges for å forhindre spredning i korona-perioden. I tråd med de nye retningslinjene er det tillatt med trening med inntil 20 personer med 1 meter mellomrom. Norges Kampsportforbund har i tillegg til NIFs generelle retningslinjer utarbeidet ytterligere punkter vedrørende kampsport-trening.

For Norges Kampsportforbund er det svært viktig at alle klubber bidrar for å begrense spredningen av korona-viruset. At alle klubber setter seg inn i, og etterfølger, retningslinjene, vil være et viktig bidrag til at samfunnet – og idretten – kommer tilbake til en normal hverdag så raskt som mulig, sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Krav til antall personer og fysisk avstand

I sine oppdaterte retningslinjer fastslår NIF blant annet følgende:

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet og treninger hvor mer enn 20 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.

NIFs nye retningslinjer kan leses i sin helhet her. Alle klubber som ønsker å bedrive idrettslig aktivitet har ansvar for å sette seg inn i retningslinjene, samt eventuelle lokale bestemmelser, og følge disse.

Retningslinjer for utøvelse av kampsportaktivitet

I tillegg til NIFs retningslinjer har NKF utformet nedenstående punkter for utøvelse av kampsportaktivitet:

1) Følg alle anbefalinger fra offentlige myndigheter

Det understrekes at alle klubber skal ved organisert aktivitet følge anbefalingene fra offentlige myndigheter:

 • Alle våre medlemsklubber skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og NIF og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves kampsportaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten ikke gjennomføres/umiddelbart avbrytes.
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal holde seg hjemme.

2) Ved all tilrettelegging og utøvelse av kampsport gjelder i tillegg følgende: 

 • Det er svært viktig å passe på inngangspartiet i haller hvor flere grupper passerer, og holde avstand når man ankommer og forlater treningslokalet. Det er ofte her det er trangest og dermed størst risiko for smittespredning.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Når det gjelder avstand mellom deltakere og regelen om 1 meters avstand gjelder dette den kroppsdelen som er nærmest en annen deltaker. Dette vil si at ingen kroppsdel bør være nærmere enn 1 meter fra en annen deltaker.

3) Bruk av utstyr:

 • Utøver skal ikke ta på samme utstyr med hender, bar fot og/eller hode (ikke gå barbent)
 • Fellessutsstyr som hjelmer og vester skal ikke brukes
 • Pads/puter kan holdes, men da på én meters avstand (bruk fantasi med stenger/håndtak etc.). Hånden som holder stangen med pads må være 1 meter unna foten/hånden som treffer padsen.
 • Det kan sparkes på gjenstander/dukker, men bruk lette innesko/mattesko

4) Krav til rutiner vedr. hygiene & renhold:

Når utøvere/trenere ankommer treningslokalet, skal alle gis instrukser om følgende:

 • Prøv å være i kontakt med færrest mulig flater.
 • Prøv å hold deg til et så lite område som mulig.
 • Vask utstyret du skal bruke med Antibac før du starter treningen.
 • Husk/noter ned hvilke apparater du bruker, og hvilke overflater du er i kontakt med.
 • Vask alle berøringspunkter med Antibac når treningsøkten er over.
 • Utøver skal ved avsluttet trening gi trener beskjed om hvilke berøringspunkter (apparater/overflater) de har vært i kontakt med. Vask over alle flater på det som har vært i bruk.
 • På matter anbefales det først å bruke grovrengjøringsmiddel, deretter klorin/klor. Annet utstyr sprayes enten med håndsprit eller evt. klor.
 • Hver utøver får sin egen matte, så langt det lar seg gjøre.
 • Ved bruk av strikk eller andre løse gjenstander, må det brukes Antibac på disse, før de legges til side slik at de blir vaske med såpevann eller i vaskemaskin på 60 grader.
 • Når det gjelder gulv anbefales det ikke å skille mellom «rene» og «skitne» soner, men at alle overflater vaskes på lik linje.
 • I forbindelse med rengjøring anbefales bruk av engangsutstyr så godt det lar seg gjøre (eks. mopper, kluter og hansker)
 • Det bør rengjøres etter hvert treningsparti, også i de tilfeller hvor klubben har flere partier/grupper som bruker lokalet samme dag. Vær spesielt nøye med rengjøring av utstyr og flater som berøres.

Vi ber om at hele kampsport-Norge både respekterer og følger ovennevnte punkter, og på denne måten viser at vi alle sammen bidrar i dugnaden.

Vi oppfordrer også alle klubber til å lese NIFs oppdaterte informasjon om ansvar for idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet i denne perioden.

Emne: