Korona: Regjeringen gir lettelser for barn og unge under 20 år

Publisert 02.02.2021
Redigert 03.02.2021

Det er nå åpnet for at alle barn og unge under 20 år kan drive organisert idrett igjen. Husk likevel at flere kommuner og landsdeler kan ha strengere restriksjoner. Klubbene må følge de lokale råd og retningslinjer som gjelder for sine respektive kommuner, melder Idrettsforbundet på sine nettsider.

Her finner du kampsportforbundets samleside rundt COVID-19 og koronaveileder.

De nasjonale tiltakene som ble innført 18. januar, videreføres av Regjeringen frem til midten av februar. For de 25 østlandskommunene rammet av den britiske mutasjonen vil enkelte tiltak endres fra og med 3. februar, gitt at smittesituasjonen holder seg stabil. Østlandet har blitt delt inn i soner, ut fra smittespredning og tiltak:

Ring 1-kommuner: Nordre Follo, Ås og Oslo (strengere tiltak enn kommunene rundt).
Ring 2-kommuner: Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler.

Fra og med 3. februar fjernes følgende kommuner fra ring 2: Aurskog-Høland, Drammen, Horten, Lier, Marker, Rakkestad, Råde og Skiptvet. For disse kommunene vil de nasjonale tiltakene være gjeldende og eventuelle lokale forskrifter.

Organisert trening for barn og unge

Trening innendørs og utendørs for barn og unge under 20 år er tillatt, med unntak av enkelte lokale restriksjoner. Arrangementer og konkurranser er ikke tillatt i ring 1-kommunene. Ellers gjelder også de nasjonale anbefalingene om å ikke organisere arrangement fortsatt.

Det er ikke anbefalt med innendørstrening for voksne. For kommunene i ring 1 er ikke organisert idrett for voksne tillatt, med voksne menes utøvere over 20 år. Toppidrettsutøvere kan imidlertid trene organisert, både inne og ute. Les mer om hvem som regnes for toppidrettsutøvere innen kampsport her.

I kommunene tilhørende ring 2, blir det tillatt med organiserte idrettsaktiviteter, både for barn og voksne. Vær likevel OBS på å sjekke lokale retningslinjer for din kommune, da de kan avvike fra Regjeringens nasjonale tiltak.

Les mer om de seneste lettelsene på Idrettsforbundets nettsider.