Regjeringen ber kommuner med høyt smittepress vurdere nye innstramminger for idretten

Publisert 05.11.2020
Redigert 06.11.2020

Regjeringen anbefaler at kommuner med høyt smittepress vurderer innskjerpede tiltak de neste 2-4 ukene som også kan berøre idretten negativt, skriver NIF på sine nettsider. Tiltakene inkluderer full nedstengning av treningssentre, svømmehaller og idrettshaller, forbud mot kamper, cuper og stevner for barn og unge i nærkontaktidretter samt kontakttrening for voksne i breddeidretten. Det anbefales også å innføre to meters avstand ved innendørs fysisk aktivitet.

Dette ble klart etter at regjeringen har sett seg nødt til å stramme inn de nasjonale smitteverntiltakene ytterligere, som følge av en ny koronabølge som nå også dessverre rammer Norge, skriver NIF.

– Norge står nok en gang i en svært krevende situasjon med høy smitte. Vi respekterer selvsagt regjeringens anbefaling om nye inngripende tiltak i kommuner der smittepresset er høyt, selv om dette kan berøre idretten negativt. Vi står nå i en svært alvorlig situasjon, og vi har alle en oppmøteplikt for å delta i den nasjonale dugnaden, slik at vi raskest mulig kan komme tilbake til en mer normal hverdag, sier idrettspresident Berit Kjøll.

I pressemeldingen kommer Idrettspresidenten også med en klar oppfordring til idrettslag:

– Det er særdeles viktig at idrettslag og klubber nå er ekstra påpasselig med smitteverntiltak både før, under og etter trening. Hold deg hjemme hvis du er syk, vask hender og utstyr før og etter trening. Gå eller sykle til trening, ikke ta kollektivt! Og hold avstand når du ikke er i aktivitet.

Behov for å se på kompensasjons- og stimuleringsordningene på nytt

Norges idrettsforbund vil nå fortsette den tette og gode dialogen med myndighetene for å diskutere kompensasjons- og stimuleringsordningene i lys av den nye alvorlige og endrede situasjonen som har oppstått.

– Når arrangementer blir avlyst på grunn av lokale myndighetspålagte restriksjoner, vil vi nå måtte be om at dette hensyntas i både krisepakke 3 og stimuleringsordningene som trer i kraft fra nyttår, avslutter Kjøll.

All informasjon om korona, inkludert Norges Kampsportforbunds koronaveieleder, finner du på vår informasjonsside om korona.

Emne: