Søk midler til regionale utviklingsprogram

Publisert 09.12.2019

På forbundsstyremøtet 6.-7. desember vedtok forbundsstyret å oppheve tidligere vedtak om frysing av ordningen med regionale utviklingsprogram.

Forbundsstyret åpnet i 2017 for et nytt satsingsområde med regionale utviklingsprogram (talentutvikling) for konkurransegrenene innen hver seksjon i forbundet.

Klubber og konkurransemiljøer kan melde sine ønsker og behov til styret i sin seksjon i.f.t. regionale konkurransesamlinger, trenerbehov og kostnadsdekning. Sportssjefen må godkjenne utviklingsprogrammene før iverksettelse. Du kan lese mer om ordningen her.

Søknader behandles fortløpende

Som det fremgår av vedtak 47 i referatet fra helgens forbundsstyremøte, ble det enstemming vedtatt at ITF-seksjonen fikk innvilget kr. 200.000 fra utviklingsfondet i balansen 2019 til inndekning av NTN-stilartens landslagsaktivitet. Det resterende beløpet i fondet er p.t. 173.000,-.

– Det er nå anledning for klubber og konkurransemiljøer til å sende inn sine søknader om tildeling av disse midlene via seksjonene. Alle søknader vil behandles fortløpende, melder sportssjef Dag Jacobsen.