Regionale utviklingsprogram via seksjonene

Publisert 28.02.2017
Redigert 03.01.2020

Forbundsstyret har nylig åpnet for et nytt satsingsområde med regionale utviklingsprogram (talentutvikling) for konkurransegrenene innen hver seksjon i forbundet.

Klubber og konkurransemiljøer kan melde sine ønsker og behov til styret i sin seksjon i.f.t. regionale konkurransesamlinger, trenerbehov og kostnadsdekning. Styret vurderer innkomne og egne forslag og utformer sitt program i henhold til krav som fremgår nedenfor. Sportssjefen må godkjenne utviklingsprogrammene før iversettelse.

Ønsket effekt

 1. Konkurranseaktivitet utover hva som inngår i NKFs toppidrettssatsing anerkjennes og verdsettes
 2. Det gis større mangfold og utviklingsmuligheter for enkeltmedlemmene
 3. Rekrutteringsgrunnlaget til konkurranseaktivitet økes, herunder også til NKFs representasjonslag (det er lov å konvertere for å få muligheten til å kjempe om blant annet OL-plasser)

Finansiering

Forbundsstyret har avsatt et fond til inndekning. Fondet for 2020 består av kr. 323 000,-.

Søknad og rapporteringskrav

Seksjonsstyrene organiserer eget regionalt utvsiklingsprogram og kan søke godkjenning for 1-2 år i gangen (kalenderår). Sportssjefen kvalitetssikrer og godkjenner fremlagte utviklingsprogrammer/søknader og forbundsstyret orienteres fortløpende.

Krav til innhold i søknadene

Ønsket effekt er bl.a. å øke rekrutteringen til konkurranser og anerkjenne konkurranseaktivitet utover hva som inngår i NKFs toppidrettssatsing. I dette ligger også å sikre at utviklingen skjer etter forbundets retningslinjer og utviklingsfilosofi. Aktivitetene skal være i tråd med idrettens antidopingbestemmelser, «Sunn idrett» (forebyggende arbeid i forhold til kosthold og ernæring) og etiske retningslinjer.

Søknaden bør inneholde:

  • Navn på prosjekt/aktivitet
  • Sted og dato
  • Planbeskrivelse
  • Navn på instruktør
  • Idrett
  • Budsjett og evt. egenandel

 

Programmer må hensynta utviklingsnivå og fokusområder:

Nivå Aldersgruppe Periode Sentrale fokusområder
1 0 – 6 år Aktiv startperiode Lære grunnleggende bevegelser
2 Ca. 6 – 8 år Grunnlagsperioden Utvikle grunnleggende motoriske og fysiske forutsetninger
3 Ca. 9 – 11 år Ferdighetsperioden Lære og utvikle grunnleggende idrettslige ferdigheter
4 Ca. 12 – 14 år Lære å trene-perioden Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktig utviklingsmål
5 Ca. 15-17 år Lære å konkurrere-perioden Lære å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser
6 Ca. 18 – 22 år Trene for å konkurrere-perioden Videreutvikle evne til å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser og lære å se sammenhenger mellom forberedelser og utvikling av resultater
7 Etter 23 år Trene for å vinne-perioden Utvikle og praktisere toppidrettslige ferdigheter og kvaliteter