Presisering angående trening i korona-perioden

Publisert 21.04.2020
Redigert 12.01.2022

Norges Kampsportforbund offentliggjorde tidligere denne måneden retningslinjer for kampsport-trening i korona-perioden, i tråd med NIFs generelle retningslinjer. Mange klubber ønsker nå å gjenoppta treningsaktivitet, og har etterspurt mer utdypende informasjon vedrørende hvordan dette kan gjøres på forsvarlig vis for mer enn fem utøvere.

Norges Kampsportforbund har mottatt flere henvendelser med ønske om å arrangere trening for flere grupper med inntil fem personer i hver, inklusive voksen/trener, da enten ute eller i haller med stor plass.

Konkrete anbefalinger når det gjelder plass fremgår per i dag ikke av smittevernveilederen. Det registreres allikevel at fotball trenes i flere grupper på ulike steder på banen, uten interaksjon med hverandre. Norges Kampsportforbund anser at dette må kunne legges til grunn for kampsport også.

For å ivareta sikkerheten anbefaler vi en minimumsstørrelse for at det skal organiseres for flere grupper. Minimumsstørrelsen settes til 150 kvm før ny gruppe 2 kan gjennomføre egen trening på tilliggende plass. Det understrekes at det ikke skal forekomme interaksjon med gruppe 1.

Vis hensyn – hold avstand

Vi oppfordrer alle som ønsker å organisere treninger med flere grupper til å være svært påpasselig når det gjelder inngangspartiet i haller hvor flere grupper passerer. Det er ofte på dette området det er trangest om plassen, og dermed størst risiko for smittespredning. Alle oppfordres til å vise hensyn og holde avstand når de ankommer og forlater treningslokalet.

Vi minner også om at en forutsetning for all organisert kampsport-trening i denne perioden er at forbundets retningslinjer følges. Våre retningslinjer for trening i denne perioden kan leses i sin helhet her.