Pilotprosjekter for barn fra inntekstfattige familier

Publisert 16.08.2016

KUD utlyser midler til prosjekter for å bidra til at barn og unge uavhengig av foreldrenes økonomi kan være med på idrett og fritidsaktiviteter. Din klubb/idrettslag kan søke om midler til pilotprosjekter.

Kulturdepartementet har lyst ut 10 millioner kroner til å starte opp pilotprosjekter som skal bidra til at barn og unge uavhengig av foreldrenes økonomi, får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende.

Kulturdepartementets mål med utlysningen er at kommuner, lokale foreninger og lag, og andre aktører samarbeider om å utvikle og etablere overførbare samarbeidsmodeller og løsninger som kan tas i bruk av andre senere. NIF oppfordrer til å samarbeide med kommune og andre frivillige organisasjoner om en søknad. NIF sentralt kan bidra med informasjon og innspill.

KUDs utlysning og krav til en evt. søknad

Se vedlegg for mer bakgrunnsinformasjon om ordningen, samt arbeidet med økonomi som barriere for deltagelse i fritidsaktiviteter. •          Vil ditt idrettsråd/idrettslag samarbeide med kommune og andre frivillige organisasjoner om å sikre at alle barn i kommunen kan delta i fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes økonomi? •          Vil dere ta ansvar for et prosjekt, eller kan dere bidra til et prosjekt i regi av kommune/andre frivillige organisasjoner? •          Kulturdepartementet har lyst ut 10 millioner til dette arbeidet, og det er viktig at idretten er med på arbeidet!

Har du spørsmål om dette arbeidet, eller ønsker innspill og råd til utforming av søknad, kontakt rådgiver Håvard B. Øvergård i NIF Havard.Ovregard@idrettsforbundet.no / 91 77 31 57.

Søknadsfrist er 15. september 2016.

Relaterte linker

Bakgrunnsinformasjon og mer om utlysningen fra KUD