Olympiatoppen Sørøst styrker fagområdet Idrettspsykologi

Publisert 30.08.2019

Olympiatoppen Sørøst tilbyr denne høsten flere temakvelder tilpasset trenere og ledere for dagens og morgendagens toppidrettsutøvere fra 16 og eldre. Her er det muligheter for påfyll, læring og utvikling, så om du er i målgruppen bør du melde deg på.

Allerede 2. september holdes det temakveld om prestasjonsutvikling i Sandefjord, mens det 26. september holdes temakveld om prestasjonsutvikling i Asker.

På temakvelden i Sandefjord vil Linn-Kristin Riegelhuth Koren presentere og diskutere prestasjonslæren hun utviklet gjennom sin karriere som toppidrettsutøver og overføring av denne til trener- og lederroller i idretten. På temakvelden i Asker dekker Jorunn Horgen dette temaet.

Erik Hofseth vil på begge arrangementene dele innsikter om prestasjonens psykologi som gir trenere og ledere gode forutsetninger for å forstå og påvirke prestasjonsprosessen.

Kunnskapsturné

Du kan også få med deg Olympiatoppens kunnskapsturné i november. 19. november besøker kunnskapsturnéen Drammen, mens 20. november går turen til Skien. Det vil bli opprettet event-sider for begge arrangement på Facebook.

Vi oppfordrer alle interesserte til å følge Olympiatoppen Sørøsts Facebook-side  eller hjemmeside, da alle deres åpne arrangementer deles på disse sidene.