Nytt medlemssystem

Publisert 25.09.2019
Redigert 17.10.2019

Norges Kampsportforbund arbeider med å få ferdigstilt vårt nye medlemssystem. – Sammen med NIF skal Norges Kampsportforbund sikre at alle våre kampsportklubber kommer inn på en innovativ, brukervennlig og fremtidsrettet løsning, samordnet med norsk idrett for øvrig, melder Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

– I sommer tok vi sikte på å fase inn klubber puljevis fra september/oktober, slik at alle våre medlemsklubber ville være på plass i det nye systemet fra januar 2020. Vi ser nå allikevel et behov for enda bedre samkjøring med NIF i den kritiske siste fasen av ferdigstillingen, noe som vil innebære at innfasingen utsettes, trolig til godt over årsskiftet, forteller Søvik.

Ønsker å sikre brukervennligheten

Norges Kampsportforbunds samarbeidspartner for utvikling av nytt medlemssystem er Albatross IT Consultants (AITC). Som opplyst tidligere i år er disse også valgt som partner for NIF for å levere ny løsning for hele norsk idrett. Norges Kampsportforbund innledet på forsommeren vår pilotperiode i det nye systemet, og har de siste fire månedene innhentet gode og konstruktive innspill fra utvalgte pilotklubber.

– Norges Kampsportforbund har denne uken et møte med NIF for å samkjøre oss på oppløpssiden. Tett samarbeid med NIF i denne prosessen er viktig for å sikre et tilfredsstillende brukergrensesnitt. Vi vil også få bedre tid til å følge opp klubbene med arbeidet som trengs å gjøres i forkant av lansering. En «sjekkliste» for klubbene er under utarbeiding, og vil sendes til klubbene slik at disse vet hva som må gjøres, forklarer Søvik.

Det arbeides med å utvikle webinarer for å gjøre alle klubber kjent med det nye systemet. Ytterligere informasjon vedrørende dette vil offentliggjøres senere, og det vil informeres i god tid om datoer for utrulling for de respektive klubbene.

Trenger ikke tenke på å bytte system

En annen fordel med at NIF og Norges Kampsportforbund nå jobber med lanseringen av samkjørte systemer er at våre medlemsklubber ikke trenger å bytte til en av løsningene som har godkjent integrasjonsavtale: Idrettsstyret informerte tidligere i år om at alle idrettslag fremover skal benytte idrettens medlemssystem eller en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund.

– Våre medlemsklubber trenger ikke tenke på å bytte til et av systemene med godkjent integrasjonsavtale, da vårt nye medlemssystem er en del av løsningen for hele NIF. Dessuten vil samordnet idrettsregistrering også bli mer automatisert i fremtiden, understreker Søvik.