Nytt medlemssystem: Pilotperioden er i gang

Publisert 29.05.2019
Redigert 30.05.2019

I løpet av 2019 innfører Norges Kampsportforbund nytt medlemssystem. – Vi er glade for å fortelle at pilotperioden nå er i gang, og at den første puljen med klubber denne uken har begynt det viktige arbeidet med testing av det nye systemet, sier generalsekretær Trond Søvik.

Forbundets samarbeidspartner for utvikling av nytt medlemssystem er Albatross IT Consultants (AITC). Som opplyst tidligere er disse også valgt som partner for NIF for å levere ny løsning for norsk idrett.

Innfasing av resterende klubber fra august/september

Pilotperioden som nå er innledet innebærer at pilotklubbene vil kunne benytte seg av, og gi tilbakemelding på, det nye systemet frem til månedsskiftet august/september. 10% av forbundets klubber ble invitert til å bli pilotklubber, og 16 klubber har nå status som pilotklubb.

Fra august/september skal alle forbundets medlemsklubber legges inn i det nye systemet. Dette vil gjøres i puljer på 50 og 50 klubber utover høsten, for å sikre en god innfasingsperiode for hver enkelt klubb. Alle klubbene vil få informasjon om dato for deres innlemming i det nye systemet god tid i forkant, men dere bes om å gjøre noe forarbeid før denne dato.

Planlagt kursing

Pilotklubbene som nå har fått tilgang til systemet tester dette på bakgrunn av en brukermanual som er utarbeidet. I tillegg til brukermanualen vil det også tilbys nettbasert kursing utover høsten for øvrige klubber.

– I tillegg til brukermanual og kursing vil selvfølgelig også support være tilgjengelig via telefon og epost. Alle klubber vil motta kontaktinfo for support samtidig med informasjon om dato for overgang til det nye systemet. Vi oppfordrer både pilotklubbene og resterende klubber som får tilgang utover året til å melde inn eventuelle feil og mangler fortløpende, slik at vi får rettet og utbedret det nye systemet så tidlig som mulig, forteller Søvik.

Forenkler klubbenes hverdag

Det nye medlemssystemet skal forenkle klubbenes hverdag. Blant oppgaver klubbene ikke lenger vil trenge å gjøre er å innhente personvernerklæringer og manuell jobb ved idrettsregistreringen hvert år. Dette vil det nye systemet løse, og vi ser frem til å ferdigstille arbeidet med å få klubbene over i det nye systemet i løpet av 2019.