Nytt medlemssystem: Norges Kampsportforbund inngår samarbeidsavtale med NIF

Publisert 16.04.2020

Norges Kampsportforbund arbeider med å få ferdigstilt vårt nye medlemssystem, som skal lanseres i løpet av 2020. Forbundet er glade for å informere om at vi nå har inngått en samarbeidsavtale med NIF vedrørende ferdigstilling og utrulling av systemet.

Norges Kampsportforbund inngikk i 2018 et samarbeid med AITC for å få utviklet nytt medlemssystem med kampsportspesifikke tjenester. Målet var at denne løsningen skulle erstatte det eksisterende medlemssystemet allerede i 2019.

NIF inngikk høsten 2018 også samarbeid med AITC knyttet til modernisering av NIFs digitale plattform og tjenester, inkludert nytt medlemssystem. For å sikre effektiv ressursbruk i forbindelse med ferdigstilling og utrulling av det nye systemet har NIF og kampsportforbundet vært i tett dialog siden høsten 2019, og har nå blitt enige om en formell samarbeidsavtale.

Norges Kampsportforbund ser frem til å fortsette samarbeidet med NIF, og ikke minst til å få alle forbundets medlemsklubber over på en ny og fremtidsrettet løsning i løpet av 2020. I løpet av de neste ukene vil NIF og NKF avholde et arbeidsmøte om videre fremdrift, og alle klubber vil holdes fortløpende orientert om tidspunkt for utrulling.

Vil utvikle e-læringsmoduler

NIF vil, som en del av avtalen, legge til rette for at kampsportforbundet kan videreutvikle kampsportspesifikke moduler på plattformen etter ønske/behov. I tillegg vil NIF prioritere on-boarding av NKF-tilknyttede idrettslag, og følge opp dette i henhold til vår felles plan for utrullingen.

– Det er også svært gledelig at NIF vil utvikle nødvendige e-læringsmoduler, og at NIF digital support vil være klar til å supportere løsningen, avslutter Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Ønsker å sikre god on-boarding for klubber

Norges idrettsforbund understreker at en god on-boardingprosess har høy prioritet.

–  Norges idrettsforbund har parallelt med arbeidet med selve løsningen også jobbet med å etablere en plan for å sikre en god on-boarding av idrettslag på løsningen, forteller Pål Rønnevik, leder av NIF Digital.

Norges Kampsportforbund vil holde alle medlemsklubber informert om utvikling og utrulling av det nye medlemssystemet i våre kanaler. Alle klubber vil kontaktes i god tid før de overføres til det nye systemet.

Les tidligere sak om nytt medlemssystem her.