Nytt medlemssystem: Informasjon om transaksjonspriser

Publisert 01.07.2020

Norges Kampsportforbund lanserer i 2020 nytt medlemssystem, som er en del av NIFs nye løsning for hele norsk idrett. Utrulling til de første klubbene i Norges Kampsportforbund skjer gjennom sommeren, og samarbeider med NIF om ferdigstilling og utrulling av systemet.

Du kan lese mer om utrullingen av det nye systemet her.

Transaksjonspriser ble i samarbeidet med NIF tidlig signalisert som et viktig aspekt for ny medlemsløsning. Dette er spesielt viktig da kortbetaling historisk har vært mye dyrere per transaksjon enn AvtaleGiro-løsningen Kampsportforbundet har levert til sine klubber.

På nivå med dagens priser

Idrettens betalingsløsninger, som de siste årene har blitt et produkt som omfatter flere forskjellige betalingsmetoder, har blitt et godt produkt, men med en høyere pris enn kampsportforbundets AvtaleGiro-løsning. Dette er blant annet et resultat av den økte friheten til valg av løsninger for klubbene.

I utgangspunktet er Idrettens betalingsløsninger bygget på betalinger per år eller semester/terminer med lenger intervaller enn månedlig AvtaleGiro. Norges Kampsportforbund har derfor hatt dialog med NIF de siste ukene om hvordan man kan komme til en god løsning passende for våre klubber, og er glade for å kunne informere om at vi har nå fått bekreftet at AvtaleGiro vil skilles ut fra de øvrige metodene som vipps, e-faktura og online betaling, og tilbys til vesentlig lavere pris. Utskilling av avtalegiro som egen tjeneste tilbys alle idrettslag som bruker IMS hvor prisen er 5,- men det er avtalt en særskilt avtale til NKF klubber med egen pris på 4,-.

Prisen per transaksjon på kr. 4,- er på nivå med prisen i dagens løsning. Man må si seg svært fornøyd med dette, ettersom dette også inkluderer en langt mer moderne teknologi, bl.a. med muligheten til online signering av AvtaleGiro direkte i medlemsløsningen.

Valgmulighet for klubbene

Klubbene vil også ha tilgang til de øvrige betalingsmetodene i idrettens betalingsløsninger, og kan selv velge hvilke av disse man vil tilgjengeliggjøre for medlemmene sine. I den nye løsningen gjelder følgende:

  • 10% av provisjonsavgiften går tilbake til idrettslaget via Idrettsandelen
  • Vipps, Visa og MasterCard på nett: 2,99% provisjonsavgift
  • Fakturaavgift på kr. 14 per faktura inklusive e-faktura og fakturahotell

Du kan lese mer om priser i det nye medlemssystemet her.

AvtaleGiro som betalingsløsning er nytt for både NIF og Buypass som betalingsleverandør, og er nå klart i den nye medlemsløsningen. For utrulling til klubber med eksisterende AvtaleGiro-løsning venter man på forenklet signering av AvtaleGiro i selve medlemsløsningen, slik at overgangen til ny løsning skal bli så smidig som mulig. Dette er varslet på plass tidlig etter sommeren.