Nytt medlemssystem: Status for utrulling til medlemsklubber

Publisert 03.06.2020

Norges Kampsportforbund lanserer i år nytt medlemssystem. Forrige måned inngikk forbundet avtale med NIF om tett samarbeid i forbindelse med ferdigstilling og utrulling av medlemssystemet. Innfasing av klubber i det nye systemet vil påbegynnes senest i løpet av juli.

Norges Kampsportforbund ser frem til å fortsette samarbeidet med NIF, og ikke minst til å få alle forbundets medlemsklubber over på en ny og fremtidsrettet løsning i løpet av 2020. Løsningen vil være felles for hele norsk idrett men med egen skreddersøm for kampsport. For mer informasjon om det nye systemet, samt samarbeidet med NIF og leverandøren av det nye systemet, AITC, vises det til vår informasjonsside om det nye medlemssystemet. For teknisk informasjon om løsningen og oppdateringer på funksjonalitet kan man følge med på idrettsforbundets informasjonsside.

Utrulling påbegynnes senest i juli

Utrullingen av det nye systemet begynner i løpet av juni/juli.

– Når det gjelder utrulling vil vi i sommer påbegynne innlemming av de minste klubbene som ikke benytter faktureringsløsningen fra Mysoft. Dette tilsvarer rundt 100 klubber. De første 25 klubbene har allerede fått beskjed på epost og vil få overført sine data så snart som mulig. Planen er å holde et høyt tempo med innlemming av mange små klubber uten faktureringsløsning, til og med august. På denne måten vil man kunne holde bedre trykk på de klubbene som er antatt å kreve mest støtte videre gjennom høsten, opplyser Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Forenklet signering

Det er nå bekreftet at det ikke vil være mulig å ta med seg eksisterende KID og AvtaleGirokontrakt fra eksterne løsninger. Alle medlemmer i klubber med eksisterende faktureringsløsning må dermed signere AvtaleGiro på nytt. Dette innebærer at en god prosess med forenklet signering gjennom det nye systemet har høy prioritet.

– AITC og NIF jobber derfor nå for å få på plass forenklet signering gjennom det nye systemet. Dette vil kunne gjennomføres i løsningen med så få klikk som mulig og med bekreftelse med BankID eller lignende, uten å måtte innom nettbank. Funksjonaliteten med forenklet signering blir viktig for utrullingen av klubber med fakturering gjennom Mysoft. Norges Kampsportforbund har også siden sommeren 2019 hatt et fåtall pilotklubber som har testet AITC-systemet, og forenklet signering blir også viktig for å få disse klubbene over på det nye, felles systemet for hele idretten, forteller Søvik.

NIF og AITC jobber nå for å få eksisterende pilotklubber over på den nye løsningen så snart som mulig. AITC håper at pilotklubbene kan flyttes innen eller i løpet av august.

Vi ser frem til få alle våre medlemsklubber over på nytt og bedre system. Vi understreker at alle klubber vil kontaktes i god tid før overgang til nytt system. Eventuelle spørsmål kan sendes til post(a)kampsport.no