Nytt medlemssystem: Forberedelser og praktisk informasjon  

Publisert 21.12.2020
Redigert 22.12.2020

For at klubber skal være best mulig forberedt i den pågående utrullingsfasen av det nye medlemssystemet, har Norges Kampsportforbund utarbeidet en utførlig oversikt over prosessen. Alle klubber bes gjøre seg kjent med informasjonen.

Som tidligere informert om ved en rekke anledninger jobber Norges Kampsportforbund og NIF fortløpende med utrulling av nytt medlemssystem. NIF jobber frem til 23. desember med å kontakte nåværende pulje med klubber i forbindelse med overgangen.

Hva forventes av klubbene? 

Det er nå svært viktig at klubber gjør seg kjent med hva som må gjennomføres i forkant av overgangen. Oversikt over dette finnes iinformasjonsskrivet fra NIF, sendt ut til alle klubber av kampsportforbundet fredag 20. november fra kampsportforbundet@idrettsmail.no. Her fremkommer mer informasjon om hva prosessen innebærer for klubbene, og alle klubber må derfor gjøre seg godt kjent med innholdet.  

Oppsummering av praktisk gjennomføring 

Norges Kampsportforbund har også utarbeidet en oversikt som oppsummerer hvordan overgangen til nytt medlemssystem gjennomføres i praksis. Denne finner du via lenken nederst i saken.

Det understrekes at enkelte av punktene kan variere for klubbene avhengig av størrelse, geografi, eksisterende betalingsløsning, og tidspunkt for utrulling, men alle klubber bes lese informasjonen nøye.  

Praktisk informasjon om overgang til nytt medlemssystem.