Nytt karateforbund – hva skal Norges Kampsportforbunds klubber gjøre?

Publisert 08.03.2022

Hva skal karateklubbene i Norge gjøre nå når det er kommet en konkurrent til NKF? Les kronikken fra Norges Kampsportforbunds president her!

Norges Kampsportforbund ble tidligere i år suspendert av World Karate Federation. I etterkant av suspensjonen har deler av WKF-miljøet i Norges Kampsportforbund gått sammen om å etablere et nytt karateforbund. Tore Bigseth, president i Norges Kampsportforbund, har i den anledning skrevet nedenstående kronikk.

***

Nytt karateforbund – hva skal NKFs klubber gjøre?

Tore Bigseth, president i Norges Kampsportforbund.

Kronikk av Tore Bigseth, president i Norges Kampsportforbund.

Konkurrenter om å være WKFs representant i Norge, og konkurrenter om å være representant for karate i NIF. Dette er situasjonen etter at et nytt karateforbund har sett dagens lys i Norge: Norsk Karateforbund utfordrer Norges Kampsportforbund om vår posisjon i norsk idrett.

Jeg har stor forståelse for at mange karateklubber ønsker å fortsette å konkurrere innenfor systemet til WKF. Jeg synes selvfølgelig også at det er veldig synd at NKF er suspendert fra WKF. Vi i forbundsstyret jobber for å få endret dette, og håper vår klage på suspensjonen vil føre oss tilbake til WKF.

Gjennom flere år har det eksistert en konflikt innen WKF-miljøet i Norge, noe som har vært godt kjent i miljøet. I mange situasjoner er spenninger og konflikt en nødvendig katalysator for utvikling. Dessverre har ikke dette vært tilfelle for WKF-miljøet vårt.

Jeg mener det ville ha vært det beste for karatens fremtid i Norge å jobbe i tråd med demokratiske prosesser i Norges Kampsportforbund, fremfor å etablere et konkurrerende forbund. Vel så viktig som min mening er dog de faktiske forhold: Noen har valgt å jobbe fram og etablere et konkurrerende forbund til NKF. I forbundsstyret har vi kjempet for å beholde medlemskapet. Så langt har ikke vi lykkes.

Oppfordrer til å stille spørsmål

Det nye forbundet må, for å lykkes i å skaffe seg legitimitet, oppnå stor oppslutning om sin organisasjon. Det er nå opp til dere, karateklubbene, om de skal lykkes med dette eller ikke.

Jeg håper dere som vurderer å melde dere inn og dere som allerede har meldt dere inn i det nye forbundet stiller spørsmål til hvordan det nye forbundet skal ivareta dere og deres utøvere – på flere områder NKF har brukt ca. 1,6 mill. NOK pr. år på satsingen mot WKF aktiviteter. Vi har eksisterende avtaler med Antidoping Norge og Olympiatoppen. Hvordan skal det nye forbundet ivareta disse avtalene? For alt jeg vet kan det godt være at de har full kontroll på dette, men jeg vil i hvert fall råde dere til å spørre, da dette er områder hvor norsk idrett har stadig høyere forventninger til alle organisasjonsledd.

Jeg mener det ikke vil være naturlig for NKF å fortsette å støtte WKF-aktiviteter dersom NKF ikke lykkes i å beholde medlemskapet. Dette vil være enda mindre naturlig dersom et konkurrerende forbund blir tatt opp av WKF. Da må det nye forbundet være forberedt på å ivareta både rettigheter og forpliktelser.

Håper på lojalitet

For noen kan det virke kontraproduktivt å jobbe mot et nytt forbund, som har som mål å styrke karate i Norge. Burde vi ikke støtte opp om disse? Vel – i mange tilfeller ville det vært slik at vi burde samarbeidet og med felles krefter bidra til et bedre tilbud til karateutøvere og karateklubber i Norge. Dessverre har den nye organisasjonen bestemt seg for å konkurrere, ikke samarbeide med oss. De har gått ut og klart fastslått at de skal være det nasjonale forbundet for WKF. I våre lover står det at vi skal være medlem i WKF. Derfor må vi slåss for vår plass i WKF, og vi må jobbe for at det nye forbundet ikke skal lykkes i å ta vår plass. Samme situasjon gjør seg gjeldende internt i NIF: Det nye forbundet ønsker å ta vår plass også her, og som organisasjon må vi kjempe for vår rettmessige plass.

Jeg er i utgangspunktet fan av konkurranse. Jeg tror konkurranse gjør oss bedre. Men jeg er redd denne konkurransen kan bli usunn. Den vil kunne bidra til å redusere ressursene karate i Norge råder over, og på den måten bidra til å svekke både WKF og all annen karate i Norge fremover.

Jeg håper alle karateklubber velger å være lojale mot NKF. Det er NKF som fortsatt støtter satsingen mot WKF, til tross for suspensjonen. NKF jobber fortsatt for å forsøke å få tilbake vår posisjon som WKFs nasjonale forbund. Vi håper den lojaliteten vi nå viser, gjør at vi kan forvente lojalitet tilbake.

Situasjonen kan endre seg om vi ikke rekker fram med vår klage, og om det nye forbundet får vår posisjon i WKF. Men frem til dette eventuelt skjer er det ingen praktiske grunner for noen klubber til å melde seg inn.

Det jeg kan love, er at vi i styret fortsetter å jobbe for medlemskapet i WKF. Vi vil, etter hvert som prosessen skrider frem, vurdere alle muligheter for å lykkes.