Retningslinjer for idrettsaktivitet

Publisert 24.06.2020

Helsedirektoratet oppdaterte 28. mai sin smittevernsveileder for idretten med nye retningslinjer gjeldende fra 1. juni. De nye retningslinjene innebærer en oppmykning av retningslinjene for barn og unge, og åpner for kontakttrening for utøvere til og med 19 år. Helsedirektoratet publiserte også en oppdatert 3. versjon av veilederen 18. juni. De siste endringene finner du nederst i denne artikkelen.

Helsedirektoratets oppdaterte veileder i smittervern for idrett per 28. mai kan leses i sin helhet her.

Som det fremgår av veilederen har direktoratet etablert en trafikklysmodell, som per 1. juni settes til gult nivå. Dette innebærer blant annet følgende:

 • Kontaktreduserende tiltak for barn og unge til og med 19 år: “Idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting, pardans mv., kan gjenoppta treninger så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.” Norges Kampsportforbund ber klubber vurderer nøyaktig gruppestørrelse selv, men anbefalt gruppestørrelse fra forbundets side settes til 4-6 personer.
 • Kontaktreduserende tiltak for utøvere over 19 år: “Voksne er i større grad enn barn og ungdom smitteførende. Det anbefales å holde minst 1 meters avstand mellom voksne personer og gruppestørrelse på inntil 20 personer ved trening på både gult og rødt tiltaksnivå.”

Det vises ellers til nedenstående grafiske fremstilling av trafikklysmodellen:

Generelle kontaktreduserende tiltak

Det understrekes at klubber, til tross for oppmykningen, skal fortsette å ha fokus på generelle kontaktreduserende tiltak, samt forsterket renhold. Mer informasjon om dette finnes via følgende lenker:

Alle klubber som ønsker å bedrive idrettslig aktivitet har ansvar for å sette seg inn i veilederen. Norges Kampsportforbunds retningslinjer av 12.mai vil fortsatt kunne benyttes, men med unntak for de nye forholdene som beskrevet i veilederen. Klubber må også sette seg inn i eventuelle lokale bestemmelser, og følge disse.

Endringer fra 18. juni

Helsedirektoratet publiserte en oppdatert 3. versjon av veilederen 18. juni 2020. De viktigste endringene i denne utgaven er:

 • Endring fra 50 til 200 personer ved arrangementer
 • Toppidrettsutøvere kan ha nærkontakt der dette er nødvendig for normal utøvelse av idrettsaktiviteten. Dette fordrer at toppidrettsutøverne følger de anbefalte forsterkede smittereduserende tiltakene og egen veiledning fra NIF og eventuelle særforbund. Kulturdepartementet definerer i samråd med NIF og helsemyndighetene hvilke utøvere som anses som toppidrettsutøvere.
 • Unntak for kravet om minst 1 meters avstand i forbindelse med arrangementer for enkelte grupper.
  • toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
  • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
  • personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet.
 • Garderober kan holdes åpne.

Vi ønsker alle klubber riktig god trening!