Forbundstinget nærmer seg, hvordan er du representert?

Publisert 11.04.2024
Redigert 12.04.2024

Årets forbundsting er samtidig et 50 års jubileum.

Tinget avholdes på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen 01. juni – 2. juni. Dette er en administrativ høydare på årsbasis, hvor det legges føringer for hvordan NKF skal drive butikk videre. Vedlagt finner du en liste over foreløpig representasjon på årets ting. Husk at det er mange i reisverket Idretten som jobber hver dag for at din treningshverdag skal være optimal. Ingen har noensinne tapt på å følge med på de som har mandat til å forme veien videre. Sørg for at dine representanter taler din sak.

NKF Forbundsting 2024 foreløpig representantliste V5