Grunnlag for representasjon på forbundstinget.

Publisert 15.04.2024
Redigert 22.04.2024

Les og lær.

 

  1. Fullmakt til representanter på forbundstinget:

Godkjent dokumentasjon som fullmakt er: Signert protokoll fra årsmøtet 2024 og eventuell styreprotokoll hvis årsmøtet har gitt styret fullmakt til å utnevne representanter til forbundstinget.

Dokumentet må inneholde:

  1. Fullt navn på representanten(e)
  2. Navn på idrettslaget
  3. Signatur på både årsmøteprotokoll og styreprotokoll

 

  1. Observatører til forbundstinget:

Av praktiske hensyn kan idrettslag med stemmeberettigede representanter ikke sende observatører til Forbundstinget 2024. Grunnen til dette er at antallet delegater og deltakere er så høyt at det vil gi praktiske utfordringer for gjennomføringen.

 

  1. Vedrørende antallet representanter:

For å være tellende medlem i idrettslaget må medlemskontingent være betalt (NIFs lov §10-4 (2)).

Den tellende medlemsmassen gir tallgrunnlaget for antall representanter til forbundstinget.

 

Hvis idrettslaget mener at tallgrunnlaget fra sitt medlemssystem er uriktig, kan idrettslaget korrigere dette ved å fullføre årets samordnet rapportering innen 21. april 2024. Her må dere laste opp dokumentasjon på faktisk antall betalende medlemmer i 2023.

 

Eksempel på dokumentasjon:

  • Regnskap over innbetalt kontingent i regnskapsåret 2023 (hvis kontingentkostnad per medlem ikke kommer frem i årsmøteprotokollen, må idrettslaget legge ved støttedokumentasjon som viser dette).

 

Endelig antall representanter publiseres i uke 17.