Ny runde med «Mentorprogram for kvinner» startet

Publisert 27.10.2021

Under bryte-VM tidligere i oktober ble tredje runde av «Mentorprogram for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer» innledet med en første samling. Mentorprogrammet er et samarbeidsprosjekt med Norges Bryteforbund og Norges Judoforbund. 

Mentorprogram for kvinnelige ledere er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund og Norges Kampsportforbund. Prosjektet ble satt i gang på bakgrunn av tildelte midler fra Norges Idrettsforbund, øremerket arbeid med økt kvinneandel i klubber og forbund. Målet er at flere kvinner skal ta på seg lederverv i klubber og forbund. Prosjektet er nå gjennomført i to runder, og det tredje kullet har nå startet på sitt mentorprogram.

Du kan lese mer forrige runde av Mentorprogrammet for kvinner her.

Deltakerne på mentorprogrammet fra Norges Kampsportforbunds medlemsklubber i denne omgang er:

  • Siv Jorunn Fossum – Trondheim Karateklubb
  • Camilla Hagen – Øvre Romerike Budosenter
  • Silje Adolfsen – Gandsfjord Karateklubb

Gjester på bryte-VM

– Samlingen ble gjennomført i Oslo og programmet la stor vekt på at mentorparene skulle få en bra start på sitt samarbeid. Dette gjorde man gjennom å bli bedre kjent og arbeide med verktøy som samarbeidsavtale, målsettingsdokument, rolleanalyse og ledelsesplattform. Det faglige besto av en form for parseremoni, mer informasjon om mentoring, arbeid med mål, relasjonskompetanse og relasjonsbygging, samt mye erfaringsutveksling. Lørdag kveld reiste vi til Jordal Amfi og så finaler på Bryte-VM, sier Ingrid Botslangen Frantzen, vikarierende utviklingskonsulent i Norges Kampsportforbund.

Hva er et mentorprogram?

Et mentorprogram er en samarbeidsrelasjon mellom to personer; en adept og en mentor. Mentors oppgave er å hjelpe adepten i sin utvikling mot sine mål, gjennom å være en samtalepartner/sparringspartner. Selv om det er adepten som er i sentrum er det viktig å understreke at både adept og mentor skal oppleve læring og utvikling i sine roller.

Mentorsamtalene gjennomføres med jevne mellomrom der målet med samtalen(e) er at adepten selv skal finne løsninger på sine utfordringer og situasjoner med hjelp av åpne spørsmål og veiledning fra mentor. Prosessen passer for alle personer, og grunnleggende for mentorrelasjonen er trygghet og åpenhet fra begge personer.

Vi ønsker alle deltakere på mentorprogrammet lykke til videre!