Ny runde med «Mentorprogram for kvinner» avsluttet

Publisert 14.04.2021

10. april ble andre runde av «Mentorprogram for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer» avsluttet. Mentorprogrammet er et samarbeidsprosjekt med Norges Bryteforbund og Norges Judoforbund. Ni kvinner deltok – fire av disse er medlemmer i klubber tilsluttet Norges Kampsportforbund.

Mentorprogram for kvinnelige ledere er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund og Norges Kampsportforbund. Prosjektet ble satt i gang på bakgrunn av tildelte midler fra Norges Idrettsforbund, øremerket arbeid med økt kvinneandel i klubber og forbund. Målet er at flere kvinner skal ta på seg lederverv i klubber og forbund. Prosjektet er nå gjennomført i to runder, og siste kull avsluttet sin seks måneder lange mentorprosess 10. april.

Deltakerne på mentorprogrammet fra Norges Kampsportforbunds medlemsklubber i denne omgang var:

  • Stine Haugsdal – Bergen Karateklubb
  • Kjerstin Østenseth – Oslo Karateklubb
  • Katrine Romstad – Moss Karateklubb
  • Trine Mette Helset – Molde Shito Ryu Karateklubb

Hva er et mentorprogram?

Et mentorprogram er en samarbeidsrelasjon mellom to personer; en adept og en mentor. Mentors oppgave er å hjelpe adepten i sin utvikling mot sine mål, gjennom å være en samtalepartner/sparringspartner. Selv om det er adepten som er i sentrum er det viktig å understreke at både adept og mentor skal oppleve læring og utvikling i sine roller.

Mentorsamtalene gjennomføres med jevne mellomrom der målet med samtalen(e) er at adepten selv skal finne løsninger på sine utfordringer og situasjoner med hjelp av åpne spørsmål og veiledning fra mentor. Prosessen passer for alle personer, og grunnleggende for mentorrelasjonen er trygghet og åpenhet fra begge personer.

COVID-tilpasset

Årets mentorprogram ble grunnet covid-situasjonen noe tilpasset. Første samling ble gjennomført fysisk i Oslo i oktober. Her ble mentor og adept presentert for hverandre og samarbeidet etablert, og prosessen var i gang. Mellom oktober og april gjennomførte mentorparene 6-8 samtaler, etablerte utviklingsmål og gjennomførte enkelte oppgaver. Midt i januar ble det så gjennomført en frivillig, digital underveis-samling, hvor adepter og mentorer fikk dele sine erfaringer så lang i prosessen.

– Siste samling ble gjennomført digitalt 10. april. Tema for denne samlingen var å reflektere over utviklingen adept og mentor har hatt siden oktober, dele hvilke tanker og mål adeptene har for fremtiden, og formelt avslutte samarbeidsrelasjonen. Noen mentorpar velger likevel å fortsette samarbeidet uoffisielt, forteller Kristiane Brown, prosjektansvarlig og utviklingskonsulent i Norges Kampsportforbund.

Godt utbytte

Selv om mye av programmet har vært gjennomført digitalt opplever man at utbyttet til adept og mentor har vært godt, opplyser Brown.

– Vi var selvfølgelig spente på hvordan dette kom til å gå, og er svært glade for de gode tilbakemeldingene og resultatene vi har fått. At vi har et slikt samarbeid med judo og bryting gjør at kvinnenes nettverk også utvides. Vi har mye av den samme problematikken og mange likheter på tvers av forbundene, og setter stor pris på dette samarbeidet.

– Adeptene har hatt mentorer utenfor sine kampsportmiljø. Dette er et bevisst valg fra forbundenes side, da vi ønsker at deltakere skal få flest mulig nye perspektiver og uavhengige mentorer som ikke kjenner idretten. Dette erfarer vi har hatt god effekt og vært lærerikt for både adept og mentor, avslutter Brown.

Det vil igangsettes ny mentorprosess til høsten. Norges Kampsportforbund håper å nå enda flere kvinner i kampsport-norge som ønsker å delta i dette programmet og ta på seg ulike lederverv i sin klubb/idrett.

Mer informasjon om neste runde av mentorprogrammet vil publiseres så snart den foreligger.