Norsk kampsport og paraidrett

Publisert 13.06.2022
Redigert 11.01.2024

Norsk idrett har i perioden 2022 til 2027 en satsing på paraidrett under slagordet «En idrett – like muligheter». Våren 2022 har det blitt presentert en ny strategi for arbeidet med paraidrett. Denne, eller deler av denne, skal fremover iverksettes i de ulike delene av norsk idrett.

Les mer om para-strategien her.

Felles prosjekt med bryting og boksing

Den nye strategien har mål innenfor følgende områder:

  • breddeidrett
  • toppidrett
  • kompetanse
  • kommunikasjon
  • anlegg
  • aktivitetshjelpemidler, tegnspråktolk og ledsagerordninger
  • partnerskap og samarbeidsaktører

Kampsportforbundet har i den anledning sammen med bryteforbundet og bokseforbundet utlyst en dedikert stilling for å jobbe med paraidrett.

Egen klubboversikt og forbundets kartlegging

Klubber som tilbyr aktivitetstilbud for mennesker med disse funksjonsnedsettelser er synlig på Norges Kampsportforbund sine nettsider, slik at utøvere, foresatte, trenere og ledere, kan få en oversikt over hvilke klubber som har tilbud, og hvem det eventuelt kan være aktuelt å samarbeide med og bli inspirert av.

Kampsportforbundet har gjort forsøk på å kartlegge paraidrett blant klubbene våre. Den siste undersøkelsen er fra våren 2022. Denne er besvart av 25 klubber. Blant disse oppgir 15 respondenter at klubben ikke har parautøvere i dag. Svarene tyder på det er ADHD/ADD, diabetes, angst og depresjon, downs syndrom og tourettes syndrom/tics. Svarene tyder også på at klubbene på ulike måter legger til rette for utøvere med disse diagnosene.

Respondentene gir uttrykk for at det de trenger mest for å utvikle paratilbudet i klubb er økt kunnskap, bedre økonomi og samarbeid med andre. Respondentene som oppgir at klubben har tilbud for parautøvere markedsfører tilbudet sitt i samarbeid med andre idrettsorganisasjoner som idrettskrets, idrettsråd eller andre klubber, på klubbens nettsider og i sosiale medier. Kategorien annet er også stor, og denne vet vi ikke hva inneholder.

4 av 23 respondenter har svart at coronapandemien har bidratt til at klubben ikke har tilbud for parautøvere. 9 respondenter har svart at klubben ikke hadde tilbud for parautøvere før pandemien. 4 respondenter har svart at klubben samarbeider med andre idrettsorganisasjoner for å etablere nye tilbud. 9 respondenter oppgir at klubben jobber med andre ting som ikke er ytterligere beskrevet. Ingen respondenter oppgir at klubben samarbeider med Norges Kampsportforbund om tilbud og prosjekter i paraidrett.

Viktig med økt trenerkompetanse

Undersøkelsen tar også opp trenerkompetanse og trenerutvikling. To respondenter gir uttrykk for at leder av klubbens paraidrettstilbud ikke har trenerkompetanse. 10 respondenter svarer at klubbens paratilbud blir ledet av trenere som har deltatt på kampsportforbundets trenerkurs. 8 respondenter oppgir at klubbens trenere og ressurspersoner ikke har behov for mer kunnskap om paraidrett. 12 respondenter ønsker mer kunnskap i form av digitale tilbud og 5 respondenter ønsker fysiske klubbesøk fra idrettskrets eller kampsportforbundet med tema paraidrett. 7 respondenter svarer at klubben ønsker samarbeid med andre klubber om å utvikle paraidrettstilbud. 12 respondenter ønsker mer oppmerksomhet om paraidrett på trenerkurs eller som etterutdanning fysisk eller digitalt.