Norges Kampsportforbunds lover oppdatert

Publisert 03.01.2020

Vi gjør oppmerksom på at Norges Kampsportforbunds lover er oppdatert. Endringene i lovene er pålagt av NIF, og gjøres for å være i tråd med disse. Vi oppfordrer alle tillitsvalgte til å sette seg inn i endringene.

Lovene finner du i fullstendig versjon her.

I tråd med NIFs regelverk

Endringene i lovene er gjeldende fra 1. januar, og er gjort for at Norges Kampsportforbunds lover skal være i tråd med NIFs regelverk.

– NIFs lovendringer tredte i krav fra årsskiftet, og endringene i Norges Kampsportforbunds lover er gjort for å være i overenstemmelse med NIFs lovverk. NIFs revisjon er årsaken til at endringene i vårt lovverk er vedtatt av forbundsstyret på møtet i desember, og ikke tas opp til behandling på Forbundstinget i juni, opplyser generalsekretær Trond Søvik.