Norges Kampsportforbund resertifisert som rent særforbund

Publisert 06.06.2020

Norges Kampsportforbund ble i 2018 sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge. Som en del av samarbeidsavtalen med ADNO skal forbundets antidopingarbeid gjennomgås hvert 2. år, for å beholde vår status som Rent Særforbund.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som det blir tatt høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Alt av relevant informasjon om forbundets antidopingarbeid finner du her. Vi oppfordrer utøvere og klubber til å gjøre seg kjent med innholdet, og ikke minst gjennomføre ADNOs e-læringsmoduler Ren Utøver og Rent Idrettslag.

Dokumenteres og evalueres

Linda Olsen fra Antidoping Norge og Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund, ved tildelingen av status som Rent Særforbund i 2018. Foto: Norges Kampsportforbund.

Alle gjennomførte antidoping-tiltak skal dokumenteres og evalueres i samråd med Antidoping Norge hvert 2. år, for at forbundet skal beholde sin status som Rent Særforbund. Dette evalueringsarbeidet er gjennomført våren 2020, og Norges Kampsportforbund er glade for å nylig ha mottatt bekreftelse på resertifisering som Rent Særforbund fra Antidoping Norge.

-Vi er veldig fornøyde med å ha blitt resertifisert som Rent Særforbund. Vi takker Antidoping Norge for god veileding og bistand i gjennomføringen av tiltakene. og vil nå jobbe aktivt videre for at klubber og utøvere følger våre retningslinjer, sier Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportforbund.

Mål om absolutt dopingfri idrett

Norges Kampsportforbund har en målsetting om absolutt dopingfri idrett både nasjonalt og når utøvere konkurrerer og trener internasjonalt. Kampsportforbundet skal praktisere nulltoleranse for enhver form for doping i idretten.

Vi minner om at utøvere, trenere og ledere innen kampsport har et særlig ansvar for å etterleve NKFs verdier og oppdragende funksjon i holdning og handling både på og utenfor idrettsarenaen.