Nordahl æresmedlem i European Karate Federation

Publisert 22.06.2016

Gunnar Nordahl har gått ut av European Karate Federation (EKF) som visepresident. I stedet har han blitt æresmedlem. I World Karate Federation (WKF) er Nordahl fremdeles visepresident.

Styremedlem i Norges Kampsportforbund, Gunnar Nordahl, har nå forlatt sitt verv som 1. visepresident i European Karate Federation (EKF). Vervet har Nordahl hatt siden 1994. Dette betyr ikke at han ikke lenger er involvert i europeisk karate, for han er nå blitt æresmedlem i EKF.

Sterkt involvert internasjonalt

I tillegg til i en årrekke å ha vært engasjert i europeisk karate har den tidligere NKF-presidenten vært 4.visepresident i World Karate Federation (WKF) i seks år, og siden 1994 vært medlem av WKF Executive Committee. Denne posisjonen innehar han fremdeles.

I 2015 ble vår mann utpekt som leder av OL-komiteen i WKF, og blir derfor en viktig rolleinnehaver under karates inntog i de olympiske leker. Det hele starter med karate på OL-programmet under lekene i Tokyo 2020. Nordahl befester ved utnevnelsen til komiteen sin sterke posisjon innen internasjonal karate.

World Karate Federation teller i dag 190 nasjoner med en medlemsmasse på rundt 10,3 millioner utøvere. Ifølge uavhengige undersøkelser organiserer WKF i dag over 95% av verdens karateutøvere.

En pioner

Historisk har Nordahl vært sterkt delaktig i demokratiseringsprosesser innen EKF og WKF, og er en høyt respektert talsmann for karate, med stor kunnskap. Det er ikke vanskelig å finne grunnen til at sørlendingen er æresmedlem i Norges Kampsportforbund, forbundet han selv var med på å få organisert under Norges Idrettsforbund i den spede begynnelse.

Nordahl fikk i 2012 også utdelt NIFs hederstegn, som den første i Norges Kampsportforbund. Idrettsstyrets begrunnelse handlet om hans bidrag til idretten som utøver, pioner innen kampsport, samt politisk arbeid i nasjonale og internasjonale verv.