Korona: Oppdatert veileder per 21. juni

Publisert 21.06.2021

I tråd med gjeldende retningslinjer har Norges Kampsportforbund oppdatert vår koronaveileder. Oversikt over de nyeste endringene finner du her.

Nedenstående veileder er oppdatert 21. juni og gjelder for alle klubber i Norges Kampsportforbund.

NB! Lokale og/eller kommunale restriksjoner og retningslinjer vil alltid overgå NKFs Koronaveileder og andre nasjonale retningslinjer. Alle klubber oppfordres til å kontakte sin idrettskrets eller kommune for å holde seg oppdatert på gjeldende lokale restriksjoner og retningslinjer.

Følgende endringer gjelder fra og med 21. juni:

  • For idretter med tett en-til-en kontakt mellom utøverne, herunder kampsport, kan klubbene gjenoppta treninger så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne, men begrenset til en gruppestørrelse på 30 (trenere kommer i tillegg). De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Utøvere over 20 år kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 30 personer. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Garderobe- /dusjanlegg kan benyttes, men 1-metersregelen gjelder. Garderobene skal
    vaskes etter hver gruppes bruk. Om krav til renhold se retningslinjer fra helsedirektoratet. I de tilfeller det ikke er mulig å etterleve kravet til renhold i garderoben(e), skal disse holdes stengt!
  • Barn og unge kan trene og konkurrere på tvers av kommunegrenser så lenge
    smittesituasjonen lokalt tillater det.