Korona: Oppdatert veileder 17. januar

Publisert 17.01.2022

Norges Kampsportforbund har nå oppdatert vår koronaveileder i tråd med nasjonale retningslinjer. Den nye veilederen er oppdatert 14.01.2021 og gjelder for alle klubber i Norges Kampsportforbund.

NB! Lokale og/eller kommunale restriksjoner og retningslinjer vil alltid overgå NKFs Koronaveileder og andre nasjonale retningslinjer. Alle klubber oppfordres til å kontakte sin idrettskrets eller kommune for å holde seg oppdatert på gjeldende lokale restriksjoner og retningslinjer.

Åpner for innendørsaktivitet med 1 meter avstand for voksne

Den viktigste endringen i den nye veilederen gjør det mulig for voksne over 20 år å trene innendørs igjen, men med begrensninger når det gjelder avstand. Det blir også mulig å avholde arrangement med begrensninger rundt antall publikum:

 • Barn og unge under 20 år kan treneog delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Dersom trening foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.
 • Utøvere over 20 år kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, hvor deltakerne holder 1 meters avstand. Ved aktivitet utendørs er det ingen antallsbegrensning og trening med kontakt kan gjennomføres der det er nødvendig.
 • Arrangement tillates, men med begrensninger. Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere.
  Selv om kravene til avstand blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:
  – Maksimalt 200 personer på offentlige arrangementer innendørs med faste tilviste sitteplasser.
  – Maksimalt 30 personer på offentlige arrangementer innendørs utenfaste tilviste sitteplasser.
  *Utøvere og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur-eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.

Basert på retningslinjer fra Helsedirektoratet

Kampsportforbundets veileder er basert på retningslinjer fra Helsedirektoratet og NIFs Smittevernsveileder.

Uavhengig av aktivitetens art innenfor Kampsportforbundet er denne veilederen gjeldende. Hensikten med veilederen er å sikre et trygt treningsmiljø med lavest mulig risiko for smittsomme sykdommer. Veilederen inneholder råd og anbefalinger, og skal så langt det er mulig samsvare med de nasjonale retningslinjene. Hver klubb må allikevel selv gjøre sine risikovurderinger i forhold knyttet til aktivitet, trening og konkurranser.

NB! Lokale og/eller kommunale restriksjoner og retningslinjer vil alltid overgå NKFs Koronaveileder og andre nasjonale retningslinjer. Alle klubber oppfordres til å kontakte sin idrettskrets eller kommune for å holde seg oppdatert på gjeldende lokale restriksjoner og retningslinjer.