Korona: Avvikler egen koronaveileder

Publisert 02.02.2022

Norges Kampsportforbund har siden 2020 hatt en koronaveileder for våre medlemsklubber, som har blitt fortløpende oppdatert i tråd med nasjonale retningslinjer. – På dette tidspunktet i pandemien ser ikke Norges Kampsportforbund lenger behov for å ha en egen veileder, sier Vegard Henriksen, arrangementssjef i Norges Kampsportforbund.

Fra nå av vil kampsportforbund forholde oss til regjeringen og NIFs veildere, og vi oppfordrer alle klubber til å settes seg inn i, og følge disse.

NB! Lokale og/eller kommunale restriksjoner og retningslinjer vil alltid overgå nasjonale retningslinjer. Alle klubber oppfordres til å kontakte sin idrettskrets eller kommune for å holde seg oppdatert på gjeldende lokale restriksjoner og retningslinjer.

Nasjonale retningslinjer

Fra og med nå vil altså ikke forbundets koronaveileder ikke oppdateres. Klubber henvises til nasjonale veiledere og retningslinjer:

Ved eventuelle spørsmål kan Norges Kampsportforbunds administrasjon kontaktes på post@kampsport.no.