Korona: Oppdatert veileder 8. desember

Publisert 08.12.2021

Norges Kampsportforbund har nå oppdatert vår koronaveileder i tråd med nasjonale retningslinjer. Den nye veilederen er oppdatert 08.12.2021 og gjelder for alle klubber i Norges Kampsportforbund.

NB! Lokale og/eller kommunale restriksjoner og retningslinjer vil alltid overgå NKFs Koronaveileder og andre nasjonale retningslinjer. Alle klubber oppfordres til å kontakte sin idrettskrets eller kommune for å holde seg oppdatert på gjeldende lokale restriksjoner og retningslinjer.

Oppdatering på antallsbegrensninger

Den viktigste endringen i den nye veilederen gjelder nye antallsbegrensninger ved trening og arrangement:

 • Oppdatering på antallsbegrensning for utøvere over 20 år: Maks 20 personer per gruppe.
 • Oppdatering av smittesporing: Smittetilfeller skal ikke lenger rapporteres til NKF, kun til kommunen.
 • Oppdatering på antallsbegrensninger ved innendørs arrangement:

  Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere. Arrangementer kan likevel gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for følgende grupper:
  – Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner (nasjonalt), uten krav om å holde 1 meter avstand.
  – Voksne kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner (nasjonalt), uten krav om å holde 1 meter avstand.Unntakene om avstand gjelder for utøvere, deltakere og støtteapparat, men ikke for publikum.

  Antall personer på arrangementer
  Selv om kravene til avstand blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:
  – 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
  – Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer innendørs uten faste tilviste sitteplasser.

  Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Dette kan være ansatte i idrettslaget, funksjonærer dommere, eller foresatte som er arrangører.

Basert på retningslinjer fra Helsedirektoratet

Kampsportforbundets veileder er basert på retningslinjer fra Helsedirektoratet og NIFs Smittevernsveileder.

Uavhengig av aktivitetens art innenfor Kampsportforbundet er denne veilederen gjeldende. Hensikten med veilederen er å sikre et trygt treningsmiljø med lavest mulig risiko for smittsomme sykdommer. Veilederen inneholder råd og anbefalinger, og skal så langt det er mulig samsvare med de nasjonale retningslinjene. Hver klubb må allikevel selv gjøre sine risikovurderinger i forhold knyttet til aktivitet, trening og konkurranser.

NB! Lokale og/eller kommunale restriksjoner og retningslinjer vil alltid overgå NKFs Koronaveileder og andre nasjonale retningslinjer. Alle klubber oppfordres til å kontakte sin idrettskrets eller kommune for å holde seg oppdatert på gjeldende lokale restriksjoner og retningslinjer.