Korona: Oppdatert veileder 14. desember

Publisert 14.12.2021

Norges Kampsportforbund har nå oppdatert vår koronaveileder i tråd med nasjonale retningslinjer. Den nye veilederen er oppdatert 14.12.2021 og gjelder for alle klubber i Norges Kampsportforbund.

NB! Lokale og/eller kommunale restriksjoner og retningslinjer vil alltid overgå NKFs Koronaveileder og andre nasjonale retningslinjer. Alle klubber oppfordres til å kontakte sin idrettskrets eller kommune for å holde seg oppdatert på gjeldende lokale restriksjoner og retningslinjer.

Anbefaling om avlysing av innendørsaktivitet for voksne

Den viktigste endringen i den nye veilederen gjelder nye antallsbegrensninger ved trening og avlysing av arrangement:

 • Oppdatering på antallsbegrensning for utøvere under 20 år ved innendørsaktivitet: Maks 20 personer per gruppe.
 • Oppdatering av organisert aktivitet innendørs for voksne over 20 år: Anbefaling om å utsette eller avlyse innendørsaktiviteter. Utendørsaktiviteter kan gjennomføres dersom man kan opprettholde 1 meter avstand.
 • NKF avlyser alle arrangement i perioden 15. desember 2021 til og med 15. januar 2022. Det anbefales også at klubber ikke avholder større arrangement/samlinger i denne perioden.
 • Arrangementer kan for eksempel være graderinger, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening, se covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav a.

  Avstandskrav med unntak på arrangementer
  • Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere.
  Antall personer på arrangementer

  Selv om kravene til avstand blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:
  – Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer innendørs med faste tilviste sitteplasser
  – Maksimalt 20 personer på offentlige arrangementer innendørs uten faste tilviste sitteplasser

  Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Dette kan være ansatte i idrettslaget, funksjonærer dommere, eller foresatte som er arrangører.

  Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

  Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
  Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.

Basert på retningslinjer fra Helsedirektoratet

Kampsportforbundets veileder er basert på retningslinjer fra Helsedirektoratet og NIFs Smittevernsveileder.

Uavhengig av aktivitetens art innenfor Kampsportforbundet er denne veilederen gjeldende. Hensikten med veilederen er å sikre et trygt treningsmiljø med lavest mulig risiko for smittsomme sykdommer. Veilederen inneholder råd og anbefalinger, og skal så langt det er mulig samsvare med de nasjonale retningslinjene. Hver klubb må allikevel selv gjøre sine risikovurderinger i forhold knyttet til aktivitet, trening og konkurranser.

NB! Lokale og/eller kommunale restriksjoner og retningslinjer vil alltid overgå NKFs Koronaveileder og andre nasjonale retningslinjer. Alle klubber oppfordres til å kontakte sin idrettskrets eller kommune for å holde seg oppdatert på gjeldende lokale restriksjoner og retningslinjer.