Korona: Oppdatert veileder

Publisert 13.08.2021

Norges Kampsportforbund har nå oppdatert vår koronaveileder i tråd med nasjonale retningslinjer. Den nye veilederen er oppdatert 12.08.2021 og gjelder for alle klubber i Norges Kampsportforbund.

NB! Lokale og/eller kommunale restriksjoner og retningslinjer vil alltid overgå NKFs Koronaveileder og andre nasjonale retningslinjer. Alle klubber oppfordres til å kontakte sin idrettskrets eller kommune for å holde seg oppdatert på gjeldende lokale restriksjoner og retningslinjer.

Tillatt med konkurranser for barn og voksne

Den viktigste endringen i den nye veilederen gjelder konkurranser: Det er nå tillatt med regionale og nasjonale konkurranser for både barn og voksne, så lenge smittesituasjon og lokale tiltak der konkurransen finner sted tillater dette.

– Norges Kampsportforbund ser frem til å kunne avholde stevner igjen i løpet av september. Vi vil selvfølgelig ha fokus på smittevern og det å gjennomføre alle konkurranser på trygt og forsvarlig vi, sier Vegard Henriksen, arrangementssjef i Norges Kampsportforbund.

Basert på retningslinjer fra Helsedirektoratet

Kampsportforbundets veileder er basert på retningslinjer fra Helsedirektoratet og NIFs Smittevernsveileder.

Uavhengig av aktivitetens art innenfor Kampsportforbundet er denne veilederen gjeldende. Hensikten med veilederen er å sikre et trygt treningsmiljø med lavest mulig risiko for smittsomme sykdommer. Veilederen inneholder råd og anbefalinger, og skal så langt det er mulig samsvare med de nasjonale retningslinjene. Hver klubb må allikevel selv gjøre sine risikovurderinger i forhold knyttet til aktivitet, trening og konkurranser.