Korona: Informasjon om treningsvirksomhet til medlemsklubber

Publisert 11.03.2020
Redigert 12.03.2020

Norges Kampsportforbund er informert om at enkelte medlemsklubber har besluttet å avlyse treninger i denne perioden som følge av koronaviruset. Norges Kampsportforbund ber alle klubber foreta fortløpende riskovurderinger når det gjelder treningsvirksomhet, og sette seg godt inn i hva som kan gjøres for å forhindre spredning av smitte.

Norges Kampsportforbund følger retningslinjene norske myndigheter har formidlet via Folkehelseinstituttet også når det gjelder daglige aktiviteter som trening. Når det gjelder den daglige treningen minner vi derfor alle medlemmer om at man ved sykdom skal avstå fra å trene kampsport. Dette er både for egen del og på grunn av stor smitterisiko av både bakterier, virus og hudinfeksjoner ved trening av kampsport pga all nærkontakt.

Generelt gjelder det at man, dersom man har grunn til å tro at man har vært i nærhet av eller i kontakt med smittede, skal unngå nærkontakt med andre, og ta kontakt med helsevesenet omgående.

Vi anbefaler at alle klubber laster ned FHIs hygieneplakat, og henger denne godt synlig i sine lokaler.

Oppfordrer til å følge lokale anbefalinger

Om klubber er i tvil om hvorvidt det er forsvarlig å gjennomføre trening, kan lokale smittevernkontorer kontaktes for bistand.

Norges Kampsportforbund oppfordrer også alle til å følge anbefalinger fra sine lokale idrettskretser. Blant annet gikk Oslo Idrettskrets 11. mars ut med en anbefaling om stans av all organisert idrett.

Smittereduserende tiltak

FHI har på sine sider utarbeidet en informasjonsside med tiltak for å redusere smitte. Alle medlemsklubber bes om å informere medlemmer om disse via sine nettsider og sosiale medier.

Om man velger å dra på trening skal disse retningslinjene overholdes. Disse inkluderer:

  • For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.
  • God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Les hele FHIs side med råd og informasjon til befolkingen her

 

Emne: