Korona: Avlysning av stevner ut februar

Publisert 08.12.2020

Norges Kampsportforbund følger smittesituasjonen fortløpende med tanke på gjennomføring av arrangementer og stevner denne vinteren. – Vi har tillit til at de tiltak som ble innført i de hardest rammede områdene i november vil gi god effekt i løpet av vinteren. Allikevel vurderer vi situasjonen som såpass uforutsigbar at vi nå velger å avlyse stevner ut februar, av hensyn til både utøvere og arrangører, opplyser Vegard Henriksen, arrangementssjef i Norges Kampsportforbund.

Norges Kampsportforbund er svært takknemlige for at alle våre medlemsklubber har tatt smittevern på alvor siden treningsaktivitet ble gjenopptatt i sommer.

– Vi ser at klubber har nedlagt en stor innsats for å kunne levere gode treningstilbud til sine medlemmer, og setter stor pris på denne dugnadsinnsatsen. Allikevel tilsier den samlede situasjonen og økningen i smitte man har sett gjennom hele høsten at det mest forsvarlige er avlyse stevner også ut februar, sier Henriksen.

Ønsker mest mulig forutsigbarhet

Det å avlyse stevner i ytterligere en periode er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men forbundet ønsker forutsigbarhet for både utøvere og arrangørklubber. Ikke minst er helse og sikkerhet for både utøvere og frivillige viktig å sikre, påpeker Henriksen.

I februar vil det foretas en ny vurdering av når forbundet kan åpne for fysiske stevner.

Samarbeider om tiltak

Eventuelle unntak fra forbundets tilråding om å gjennomføre konkurranser som e-stevner i korona-perioden kan gis fra seksjonsstyrene, som også fortløpende vil vurdere smittesituasjonen landet over, da med tanke på gjennomføringen av mindre, lokale konkurranser.

Forbundsadministrasjonen vil også samarbeide tett med seksjonsstyrene om nødvendige tiltak og smittevernutstyr i de tilfeller hvor det eventuelt besluttes å gjennomføre fysiske konkurranser.