Konsekvenser av korona-restriksjonene for Norges Kampsportforbund

Publisert 19.05.2020

Konsekvensene av den pågående korona-pandemien har rammet norsk idrett hardt, inkludert Norges Kampsportforbund. Forbundsstyret vil derfor på neste styremøte vurdere aktuelle tiltak for å sørge for at medlemsklubbene kommer best mulig ut av en krevende periode.

Datoen for neste forbundsstyremøte er ikke fastsatt, men forbundsadministrasjonen ferdigstilte forrige uke saksfremlegg vedrørende konsekvenser av korona-restriksjonene og mulige krisetiltak. Saksfremlegget er nå oversendt styret.

Ønsker å tilrettelegge

Forbundsstyret er i saksfremlegget bedt om å vurdere flere krisetiltak for å hjelpe klubbene best mulig gjennom et krevende 2020, og et mulig enda mer krevende 2021, forteller Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

– Dersom den gjeldende 1 meters-restriksjonen består over lengre tid kan medlemslojaliteten bli satt på prøve. Selv om restriksjonene lempes litt på og går rette veien, er det vanskelig å tenke seg at kravet om 1 meter avstand fjernes med det første. Norsk kampsport må derfor forberedes best mulig på å kunne leve med denne restriksjonen både ut året og langt inn i neste år, i verste fall. Her må forbundet være proaktivt, og tilrettelegge best mulig for at klubbene skal kunne opprettholde drift og gode aktivitetstilbud.

Begrensninger i trenings- og konkurransetilbudet

Blant kontaktidrettene er kampidrettsforbundene de som rammes særlig hardt av kravet om 1 meters avstand, som fører til betydelige begrensninger i trenings- og konkurransetilbudet. I motsetning til bryting, boksing og judo har imidlertid flere av våre kampsporter integrert «skyggeboksing», kata/mønster, knusing o.a., samt graderingskrav innen dette. Mange klubber har dermed mulighet til å tilby denne type spesialaktiviteter, i tillegg til basistrening.

Norges Kampsportforbund har som målsetting å holde forbundsdriften oppe på et slikt nivå at medlemsklubbene opplever støtte og verdi av sitt medlemskap, til tross for gjeldende begrensninger for trening og konkurranse. For å nå denne målsettingen vil det nå jobbes med drift og utvikling på sentrale områder som blant annet medlemssystem, kurs, toppidrett og e-stevner.

Norges Kampsportforbund vil i tillegg prioritere idrettspolitisk/politisk påvirkning for å bedre situasjonen for våre kontaktidretter, i samarbeid med øvrige kampidrettsforbund og via NIF.

Hjelp til selvhjelp

–  Det vil være viktig å kunne tilby klubbene en kompetansebank for alternative treningstilbud og konkurranser, samt god administrativ kontakt og støtte. Forskjellige digitale løsninger og støttesystemer, e-stevner og aktuelle webinarer må fortløpende vurderes. Klubbene skal få «hjelp til selvhjelp», og bistås i det krevende arbeidet med å levere et godt tilbud til sine medlemmer i korona-perioden, påpeker Søvik.

– Det er nærliggende å anta at en mulig medlemsflukt vil bli større jo lengre tid forbundet må leve med 1-meters restriksjonen. Dette vil igjen påvirke fremtidige medlemsinntekter og rammetilskuddstildelinger via NIF. 2021 kan dermed bli et svært utfordrende år, og det er derfor viktig at forbundet allerede nå igangsetter tiltak. Vi vil selvfølgelig holde alle våre medlemsklubber løpende informert om all utvikling på dette området, og vil allerede etter det kommende forbundsstyret informere om eventuelle vedtak, avslutter Søvik.

Emne: