Har karate gitt tapt for taekwondo?

Publisert 27.05.2016
Redigert 09.07.2018

Karate er fortsatt største seksjon i Kampsportforbundet men ITF taekwondo seksjonen nærmer seg i vekst og er vesentlig bedre representert på forbundstinget. Dette på tross av at hver karate klubb nå får tilskudd på kr. 2.000 for å delta, noe ITF klubbene ikke får, jf tidligere publisert artikkel.

Karate seksjonen har flere klubber og medlemmer, et stort mangfold av stilarter og karate kommer på OL programmet i Tokyo OL 2020. Her er det bare å gunne på!

Valgkomiteen har kommet med sin innstilling om hvem som skal få tilliten til å føre arbeidet for karate videre. Har disse din klubbs tillit eller er det ønskelig med benkeforslag? 

Og det er fremmet forslag om å kunne inngå avtale om «outsourcing» av deler av NM arrangementet. Kommer snart på www.kampsport.no . Dette er aktuelt og viktig for alle karate klubber å få belyst på seksjonsmøtet i.f.m. forbundstinget.

Det er ikke for sent å melde seg på til forbundstinget. Det skulle bare mangle at ikke karate klubbene markerer seg! Påmeldingsinformasjon finner du på våre nettsider.