Forbundsting 2016

Taekwondo (WT)
Nytt seksjonsstyre for WTF taekwondo - thumbnail

Nytt seksjonsstyre for WTF taekwondo

På helgens forbundsting ble det foretatt en rekke veivalg for Norges kampsportforbund for de neste to år. Innen WTF Taekwondo ble det valgt nytt styre som [...]
Felles / Forbund

Olympisk taekwondo på defensiven eller offensiven?

Olympisk taekwondo (WTF) er svært dårlig representert på forbundstinget i.f.t. den ikke-olympiske ITF taekwondo. Dette på tross av at hver WTF klubb nå får tilskudd på kr. 2.000 for å delta, noe ITF klubbene ikke får, jf. tidligere publisert artikkel.  WTF seksjonen har flere klubber og [...]
Felles / Forbund
Har karate gitt tapt for taekwondo? - thumbnail

Har karate gitt tapt for taekwondo?

Karate er fortsatt største seksjon i Kampsportforbundet men ITF taekwondo seksjonen nærmer seg i vekst og er vesentlig bedre representert på forbundstinget. [...]
Felles / Forbund
Innstilling til seksjonsstyret for Ju Jitsu seksjonen - thumbnail

Innstilling til seksjonsstyret for Ju Jitsu seksjonen

Valgkomiteen for Ju Jitsu seksjonen er klar med sin innstilling. Her kan du se hvem som er kandidatene. Leder Rolf Magne Larsen, Stavanger Ju Jitsu [...]
Felles / Forbund
Innstilling til seksjonsstyre Taekwon-Do ITF - thumbnail

Innstilling til seksjonsstyre Taekwon-Do ITF

Valgkomiteen for Taekwon-do ITF seksjonen er klar med sin innstilling. Her kan du se hvem som er kandidatene. På grunn av en feil ble det først publisert [...]
Felles / Forbund
Vet du at det skal avholdes et eget landsmøte innen din kampsport/seksjon 4. juni? - thumbnail

Vet du at det skal avholdes et eget landsmøte innen din kampsport/seksjon 4. juni?

Vet du om din klubb er representert og taler din og øvrige medlemmers sak slik at din kampsports utvikling sikres? Hvis svaret er ja behøver du ikke lese [...]
Felles / Forbund
Innstilling til seksjonsstyre Taekwondo WTF - thumbnail

Innstilling til seksjonsstyre Taekwondo WTF

Valgkomiteen for taekwondo WTF seksjonen er klar med sin innstilling. Her kan du se hvem som er kandidatene. Leder: Knut Olav Brecke, Tøyen Taekwondo [...]
Felles / Forbund
Nytt sanksjonsreglement og -utvalg - thumbnail

Nytt sanksjonsreglement og -utvalg

Det kommer forslag på tinget om et sanksjonsreglement og -utvalg Saker som til nå har blitt behandlet i styrene kan få en bedre og mer uhildet behandling [...]
Felles / Forbund
Revisjon av forbundets lover - thumbnail

Revisjon av forbundets lover

Forbundsstyret fremlegger forslag til nye lover som tar i seg endringene fra Idrettstinget i fjor samt tillegger noen egne endringsforslag som beskrives [...]
Eldre artikler