iSonen: Idrettens arrangementssystem

Publisert 14.09.2023

iSonen er en enkel og kraftfull løsning for å opprette- og invitere til arrangementer for idretten, enten det gjelder samlinger, kurs eller andre aktiviteter i regi av idrettsklubber tilknyttet Norges Idrettsforbund.

Norges Kampsportforbund benytter SportData til påmelding og gjennomføring av stevner og andre aktiviteter der aktivitetene i SportData er integrert med NKFs terminliste. Samtidig ser vi at mange klubber har et behov for enkle påmelding -og betalingsløsninger til leir, samlinger og andre aktiviteter som ikke krever et fullt stevnesystem for gjennomføring.

Godt verktøy med enkle betalingsløsninger for klubbene

iSonen er en god og velutprøvd løsning for enkel deltakerpåmelding og betaling av arrangement. Løsningen er fullt integrert med Idrettens medlemssystemer og Idrettens Betalingsløsning, hvilket gjør det trygt, enkelt å oversiktlig for å arrangøren å benytte.

– Vi synes at iSonen har kommet med en god løsning for påmelding og betaling til våre klubbers arrangement. De kan ikke tilby hele gjennomføringen av stevner, men samtidig ser vi at denne løsningen dekker et tomrom som mange klubber kan finne aktuelt, sier Robert Hamara, arrangementskonsulent i Norges Kampsportforbund.

Spesielt påmelding og betaling av samlinger og graderinger er noe som er svært aktuelt for norske kampsportklubber.

 

Du finner mer informasjon om iSonen på deres nettside: www.isonen.no